C-17 phô diễn khả năng phanh trên không

C-17 phô diễn khả năng phanh trên không video icon 


Sự Kiện