Đô đốc Nga: Bulava vượt qua mọi hệ thống phòng thủ

Đô đốc Nga: Bulava vượt qua mọi hệ thống phòng thủ video icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện