'Đại vương' MMA bị knock-out bằng hai đòn đấm

'Đại vương' MMA bị knock-out bằng hai đòn đấm video icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện