Pha knockout đối thủ bằng cú đá vào đùi

Pha knockout đối thủ bằng cú đá vào đùi

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện