Bị đá trúng hạ bộ, cao thủ khiến đối thủ bầm dập

Bị đá trúng hạ bộ, cao thủ khiến đối thủ bầm dập


Sự Kiện