Bị đá trúng hạ bộ, cao thủ khiến đối thủ bầm dập

Bị đá trúng hạ bộ, cao thủ khiến đối thủ bầm dập

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện