Đoàn xe quân sự của Ankara rầm rập tiến vào Idlib

Đoàn xe quân sự của Ankara rầm rập tiến vào Idlib

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện