Nga gây rắc rối cho Thổ khi đàm phán với người Kurd

Nga gây rắc rối cho Thổ khi đàm phán với người Kurd


Sự Kiện