Nga không đồng ý

Nga không đồng ý "chiết khấu quá cảnh" do Ukraine đưa ra


Sự Kiện