Ngày này năm xưa: SAM-2 lập chiến công đầu ở Việt Nam

Ngày này năm xưa: SAM-2 lập chiến công đầu ở Việt Nam


Sự Kiện