Mỹ hối lỗi vì từng ném bom hạt nhân?

Mỹ hối lỗi vì từng ném bom hạt nhân?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện