• Giây phút cán bộ

    Giây phút cánbộ  

    Sau khi vén màn lên, Sản cầm dao định đâm v nhưng đi tưng nghĩ lại không đâm vnữa mà laoo tìm giết vị cánbộ

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện