Pháo binh, xe tăng Việt Nam phối hợp diễn tập

(Quốc phòng Việt Nam) - Từ ngày 24/9 đến 5/10, Sư đoàn 346, Quân khu 1 thực hiện cuộc diễn tập trên thực địa.

Theo báo QĐND, cuộc diễn tập một bên hai cấp trên thực địa có một trung đoàn thực binh, 1 tiểu đoàn bắn đạn thật, cuộc diễn tập diễn ra tại Trường bắn Quốc gia khu vực 1.

Với đề mục sư đoàn bộ binh chiến đấu phòng ngự ở địa hình trung du. Các đơn vị thực hiện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, cơ động lực lượng, phương tiện, hành quân vào khu vực tập kết, tổ chức xây dựng công sự, trận địa, chuẩn bị và thực hành chiến đấu.

Với tình huống địch tiến công vào trận địa phòng ngự, Sư đoàn 346 đã chỉ huy Trung đoàn bộ binh 246, sử dụng lực lượng của Tiểu đoàn 2 hiệp đồng với các lực lượng tăng cường phối thuộc giữ vững trận địa phòng thủ.

Lực lượng phòng không, pháo binh, tăng thiết giáp của quân khu đã chi viện hỏa lực hiệu quả, phối hợp cùng Trung đoàn 246 tiêu diệt toàn bộ các mục tiêu, tạo điều kiện để trung đoàn giữ vững trận địa phòng ngự.

Thanh Hà

Thứ Năm, 07/10/2021 15:31

Sự Kiện