Báo Nga bất ngờ trước vai trò mới pháo ZiS-3 Việt Nam

Báo Nga bất ngờ trước vai trò mới pháo ZiS-3 Việt Nam

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện