Chuyên gia: Đặc nhiệm SEAL là 'át chủ bài' của Mỹ

Chuyên gia: Đặc nhiệm SEAL là 'át chủ bài' của Mỹ


Sự Kiện