Taliban sắp chiếm Afghanistan, Nga khuyên Mỹ rút trong danh dự

Taliban sắp chiếm Afghanistan, Nga khuyên Mỹ rút trong danh dự


Sự Kiện