Mỹ: Không ai cản được Ukraine gia nhập NATO, nhưng... khi nào?

Mỹ: Không ai cản được Ukraine gia nhập NATO, nhưng... khi nào?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện