Hệ thống EW lạ phong tỏa căn cứ Mỹ ở Đông Syria

Hệ thống EW lạ phong tỏa căn cứ Mỹ ở Đông Syria

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện