Số phận tàu ngầm Indonesia khi diễn tập

Số phận tàu ngầm Indonesia khi diễn tập

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện