Azerbaijan lại nói đánh chặn Iskander bằng Barak-8

Azerbaijan lại nói đánh chặn Iskander bằng Barak-8

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện