Người đàn ông bán vé số bị đánh: Mời mua 2 lần?

Người đàn ông bán vé số bị đánh: Mời mua 2 lần?


Sự Kiện