Phát hiện dòng dầu khí lớn ở Kình Ngư Vàng

(Thị trường) - Tiếp theo thành công của mỏ Đại Hùng, mới đây, Công ty Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước (PVEP POC) đã hoàn thành chương trình thử vỉa (DST số 1) trong tầng đá móng tại giếng khoan Kình Ngư Vàng-1X, thuộc vùng biển tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.  

Ngày 1/5, Công ty Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước (PVEP POC), đơn vị thành viên của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã hoàn thành chương trình thử vỉa (DST số 1) trong tầng đá móng tại giếng khoan Kình Ngư Vàng-1X, thuộc vùng biển tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.  

Tiếp theo thành công tại mỏ Đại Hùng, phát hiện dầu khí tại cấu tạo Kình Ngư Trắng lô 09-2/09 thì dự án dầu khí lô 01/10&02/10 chắc chắn là dự án dầu khí thứ 3 trong nước do Tổng Công ty PVEP đầu tư 100%  sẽ sớm được phát triển và đưa vào khai thác.
Tiếp theo thành công tại mỏ Đại Hùng, phát hiện dầu khí tại cấu tạo Kình Ngư Trắng lô 09-2/09 thì dự án dầu khí lô 01/10&02/10 chắc chắn là dự án dầu khí thứ 3 trong nước do Tổng Công ty PVEP đầu tư 100% sẽ sớm được phát triển và đưa vào khai thác.

Sáng 1/5, ông Hoàng Bá Cường - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty PVEP POC cho biết: “Kết quả thử vỉa tầng móng đã thu nhận dòng dầu khí công nghiệp"

Cũng theo Công ty PVEP POC, hợp đồng dầu khí lô 01/10 & 02/10 được ký kết giữa PVEP và PVN năm 2010, do Tổng Công ty PVEP đầu tư 100% trên phần phần diện tích đã được các nhà thầu dầu khí nước ngoài hoàn trả lại sau một thời gian tiến hành hoạt động thăm dò dầu khí không đạt kết quả.

Sau khi ký kết hợp đồng dầu khí, PVEP và Nhà điều hành PVEP POC đã khảo sát lại gần 500 km2 địa chấn 3D, xử lý minh giải tài liệu địa chấn, triển khai hàng loạt nghiên cứu địa chất khu vực, nghiên cứu đặc biệt khác để lựa chọn các cấu tạo tiềm năng và vị trí các giếng khoan thăm dò trong đó có giếng Kình Ngư Vàng-1X (KNV-1X).

Kết quả thử vỉa (DST số 1) trong tầng đá móng tại giếng khoan KNV-1X vượt xa dự kiến. Trong những ngày tới Công ty PVEP POC sẽ tiếp tục thử vỉa DST số 2 và DST số 3, đánh giá hai đối tượng chứa khác thuộc trầm tích lục nguyên phía trên tầng đá móng nhằm thu thập các thông tin cần thiết cho việc nghiên cứu đánh giá trữ lượng của cấu tạo, lập kế hoạch thẩm lượng…

Với kết quả thử vỉa tại giếng KNV-1X và cấu tạo Kình Ngư Vàng ở khu vực có mực nước biển nông, nằm gần kề các phương tiện xử lý, khai thác dầu thì việc phát triển mỏ Kình Ngư Vàng và đưa vào khai thác trong một vài năm tới là hoàn toàn khả thi. Như vậy tiếp theo thành công tại mỏ Đại Hùng, phát hiện dầu khí tại cấu tạo Kình Ngư Trắng lô 09-2/09 thì dự án dầu khí lô 01/10&02/10 chắc chắn là dự án dầu khí thứ 3 trong nước do Tổng Công ty PVEP đầu tư 100%  sẽ sớm được phát triển và đưa vào khai thác.

Trước đó, vào năm 2003, Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) cho biết, sẽ tiếp tục đầu tư khoan 5-7 giếng khai thác và một số giếng thăm dò để xác định thêm trữ lượng của mỏ dầu Đại Hùng, sau khi mỏ dầu này được giao cho PetroVietnam tự khai thác.   Quyền điều hành mỏ dầu này sẽ được PetroVietnam giao cho Công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí (PVEP) để tiến hành thành lập công ty Đại Hùng, trực thuộc PVEP nhằm triển khai các hoạt động tiếp theo của dự án.   Mỏ Đại Hùng nằm ở phía tây bắc bồn Trung Nam Côn Sơn, do xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro phát hiện từ năm 1988. Quá trình thăm dò, khai thác dầu khí tại đây đã tìm thấy 15 mỏ dầu khí, khoan 5 giếng thăm dò và 4 giếng khai thác.   Tháng 2/1999, Vietsopetro tiếp quản lại mỏ này từ nhà điều hành Petronas Carigali Overseas (Malaysia) và khai thác đến đầu năm nay được 3,327 triệu tấn dầu, 1,2 triệu m3 nước và 1.037 triệu m3 khí.
Thuỵ Miên

Thứ Năm, 02/05/2013 06:30

Sự Kiện