EVN mua điện Trung Quốc: Giá cao ở mức chấp nhận được

(Thị trường) - Việc EVN mua điện của Trung Quốc phù hợp với quy định hiện hành nhưng nó cũng cho thấy thị trường điện Việt Nam vẫn là độc quyền.

"Riêng đối với hợp đồng mua bán điện với Trung Quốc, sự độc quyền thể hiện ở chỗ EVN vẫn là người ký kết với phía Trung Quốc. Nếu sòng phẳng ra thị trường điện phải tiến tới được các mục tiêu:

Một là, công ty mua bán điện nằm ngoài EVN, không chịu sự khống chế của EVN mà độc lập, đại diện cho sự công bằng giữa các nhà máy.

Hai là, điều độ nằm ngoài EVN.

Ba là, truyền tải điện không nằm trong EVN.

Bốn là, cơ quan điều hành thị trường không phải của EVN.

Nếu thị trường điện Việt Nam tiến được tới các mục tiêu trên thì chắc chắn giá điện sẽ khác đi và nhiều khả năng sẽ giảm xuống", ông Lâm nhấn mạnh.

Bởi thị trường điện Việt Nam còn nhiều vấn đề nên theo chuyên gia Ngô Đức Lâm, hiện tại chỉ thấy giá điện tăng mà chưa thấy giảm bao giờ.

"Mục tiêu của thị trường điện lực là đảm bảo sự công bằng, bên bán điện được quyền tính hết đầu vào, đầu ra để đảm bảo giá điện họ bán ra không bị lỗ, nhưng đồng thời cũng phải cạnh tranh để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng. Do đó rất cần thị trường cạnh tranh để giảm được giá điện, đồng thời có được dịch vụ hoàn hảo, mua điện dễ dàng, thoải mái và được quyền lựa chọn.

Với thị trường điện hiện tại, người dân chưa được hưởng cái gì. Thị trường này chỉ có lợi cho EVN để họ vận hành, phát triển ổn định, thu hút vốn nước ngoài. Cái gốc này thay đổi không dễ vì nó gắn với lợi ích, mà không bao giờ người ta từ bỏ lợi ích. Muốn thay đổi phải từ vĩ mô nhà nước, phải có chính sách bắt buộc người ta làm theo, còn để tự nguyện thì không ai làm cả", ông Ngô Đức Lâm nói. 

Thành Luân

Thứ Hai, 11/07/2016 11:01

Sự Kiện