Bộ Công thương xin lùi sửa biểu giá điện sinh hoạt

(Thị trường) - Lý do được giải thích là Bộ Công Thương đang tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm ứng phó, chống với dịch Covid-19.

Nội dung trên được đề cập tại báo cáo kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV của Bộ Công thương gửi Quốc hội.

Bo Cong thuong xin lui sua bieu gia dien sinh hoat
Nguồn: Bộ Công thương

Cụ thể, với vấn đề sửa đổi quy định về biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang, Bộ Công Thương xin cho phép lùi thời gian báo cáo Phương án sửa đổi biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt trong thời điểm hiện nay cho tới khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

Bộ Công Thương cho rằng, thời điểm này các cơ quan bộ, ngành, trong đó có Bộ Công thương đang tập trung thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách ứng phó với dịch Covid-19, chống dịch Covid-19.

Vì thế, Bộ Công Thương sẽ báo cáo phương án sửa đổi biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt để tổng hợp vào dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ cấu biểu giá bán lẻ điện thay thế Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 7/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ sau khi dịch bệnh đã được kiểm soát.

Trước đó, khi xây dựng các kịch bản cho biểu giá điện sinh hoạt, Bộ Công Thương đề nghị lấy phương án giá điện sinh hoạt bao gồm 5 bậc (thay vì 6 bậc như hiện hành). Trong đó giá điện bậc 1 (cho 0-100 kWh) giữ như mức giá bậc 1 theo biểu giá hiện hành; bậc 2 mới từ 101-200 kWh; bậc 3 mới từ 201-400 kWh; bậc 4 mới từ 401-700 kWh; bậc 5 từ 701 kWh trở lên.

Bộ Công Thương cho biết: Kịch bản 1 có mức tăng giá điện giữa các bậc ở mức hợp lý; đảm bảo toàn bộ số hộ có mức sử dụng điện dưới 700 kWh (chiếm 98,2% tổng số hộ) có mức tiền điện không tăng hoặc giảm khi áp dụng biểu giá điện mới.

Biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc: Vẫn còn điểm mờ

Liên quan đến việc bán buôn điện cạnh tranh, Bộ Công Thương cho biết, thị trường buôn điện cạnh tranh chính thức được đi vào vận hành từ ngày 1/1/2019. Cùng với việc giám sát công tác vận hành, Bộ Công Thương đang tiếp tục nghiên cứu để khắc phục các vấn đề còn vướng mắc, điều chỉnh bổ sung các vấn đề về mặt pháp lý, đôn đốc EVN hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ thị trường bán buôn điện cạnh tranh trong dài hạn.

Đồng thời, Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương phát triển thị trường bán lẻ điện cạnh tranh trong thời gian tới tại Tờ trình số 894/TTr - BCT ngày 12/2/2020.

Thái An (tổng hợp)

Thứ Năm, 07/05/2020 07:16

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện