Vì sao chưa đến 1% xoài Việt Nam sang TQ chính ngạch?

Vì sao chưa đến 1% xoài Việt Nam sang TQ chính ngạch?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện