Sếp doanh nghiệp nhà nước nhận lương khủng: Việt Nam làm ngược

(Tài chính) - Phó Chủ tịch VAFI cho rằng Việt Nam đang làm ngược khi đưa ra mức lương cứng quá cao cho các lãnh đạo, cán bộ doanh nghiệp nhà nước.

Thứ nhất là phải tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp. Thứ hai là phải niêm yết, công khai, minh bạch.

Thứ ba là chế độ tiền lương nên để cổ đông tư nhân phê chuẩn. Nhà nước không được phê chuẩn thì sẽ vô tư hơn.

Ví dụ như Sabeco, Habeco hay những doanh nghiệp mà 70% -80% vốn là của nhà nước thì kế hoạch tiền lương của các vị lãnh đạo chủ chốt nên để cho cổ đông bên ngoài phê chuẩn. Cổ đông họ sẽ rất khách quan vô tư, làm nhiều thì thưởng nhiều, làm ít thì thưởng ít, nếu không thì họ sa thải. Bây giờ nhà nước phải đưa ra cơ chế như vậy để cổ đông phán xét.

Nếu các lãnh đạo nhà nước mà đưa ra kế hoạch lương, thưởng cao, kế hoạch thấp ra sao thì khi tiến hành đại hội cổ đông họ nắm giữ 50-60% , 70% cổ phần thì vẫn thắng thế. Như vậy chế độ tiền lương đó chả có ý nghĩa gì cả. Nhưng ngược lại nếu doanh nghiệp nhà nước là đa số nhưng phần tiền lương là để cho cổ đông tư nhân họ quyết thì tôi nghĩ sẽ góp phần cải thiện phần nào.

Với trường hợp lương thưởng của lãnh đạo trẻ Sabeco năm 2015 lên tới 1,9 tỷ đồng cũng vậy. Nếu như Sabeco để cho doanh nghiệp cổ đông bên ngoài người ta phê chuẩn thì bắt buộc doanh nghiệp phải thay đổi”, ông Hải nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, phó chủ tich VAFI cho rằng, chúng ta cũng hoàn toàn có thể áp dụng chế độ lương cứng và lương mềm như các doanh nghiệp nước ngoài đang áp dụng hiện nay để nâng cao trách nhiệm cũng như năng lực của cán bộ lãnh đạo.

“Nhà nước có cổ phần trong doanh nghiệp nước ngoài nên để ban đầu là một phần lương cứng vừa phải, có doanh nghiệp chỉ trả ở mức 2-3 triệu đồng. Phần lương mềm phải tính dựa trên hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, nhà nước cũng có thể tiến hành bán đấu giá, lựa chọn giá cao nhất để lấy tiền thu, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông”, ông Hải cho biết thêm.

Hoàng Hải

  

Thứ Sáu, 22/07/2016 07:16

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện