Nợ khó đòi của Vinachem liên quan ngân hàng Trung quốc

(Tài chính) - Nợ phải thu của Vinachem là 10.566 tỷ đồng, một phần do Tập đoàn trả thay Đạm Ninh Bình cho ngân hàng Trung Quốc - China Eximbank.

Trong báo cáo về hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước vừa được Chính phủ gửi lên Quốc hội cho thấy, các khoản nợ phải thu khó đòi của các doanh nghiệp nhà nước khá lớn.

No kho doi cua Vinachem lien quan ngan hang Trung quoc
Vinachem vẫn đứng ra trả nợ thay cho Đạm Ninh Bình từ khoản vay của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc. Ảnh: Baodautu

Cụ thể, đối với các khoản phải thu, báo cáo của Công ty mẹ, tổng các khoản phải thu là 374.405 tỷ đồng, giảm 6% so với năm 2018. Trong đó, nợ phải thu khó đòi là 19.817 tỷ đồng, tăng 10% so với thực hiện năm 2018, chiếm 5% tổng số nợ phải thu.

Đáng chú ý, trong số gần 20.000 tỷ đồng nợ phải thu khó đòi đã có 10.560 tỷ đồng là khoản nợ phải thu khó đòi tại Công ty mẹ Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem).

Số tiền 10.566 tỷ đồng này do Vinachem trả nợ khoản vay nước ngoài của Dự án Đạm Ninh Bình tại Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc (China Eximbank). Tuy nhiên, không thanh toán nợ cho Tập đoàn đúng hạn, hiện Vinachem đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định là 2.233 tỷ đồng.

Đạm Ninh Bình là 1 trong số 4 dự án thua lỗ nghìn tỷ của Vinachem và là 1 trong số 12 dự án thua lỗ của ngành công thương. Theo báo cáo mới đây, Đạm Ninh Bình cùng với dự án Đạm Hà Bắc, DAP - 2 Lào Cai, Công nghiệp tàu thủy Dung Quất DQS đã từng bước khắc phục khó khăn, giảm lỗ.

Liên quan đến khoản vay tại China Eximbank Trung Quốc, trước đó, đầu năm 2017, Bộ Công Thương từng có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính cân đối nguồn trả nợ khoản vay Ngân hàng Xuất - Nhập khẩu Trung Quốc (China Eximbank) của Dự án Đạm Ninh Bình do Tập đoàn Hoá chất (Vinachem) làm chủ đầu tư. Khoản vay China Eximbank của Dự án Đạm Ninh Bình trị giá 250 triệu USD với thời hạn vay 15 năm.

Ngoài ra, báo cáo cũng cho biết, một số công ty mẹ có nợ phải thu khó đòi lớn như Tổng công ty Miền Nam nợ phải thu khó đòi hơn 1.300 tỷ đồng; Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam có nợ phải thu khó đòi 1.151 tỷ đồng; Tổng công ty Lắp máy Việt Nam nợ phải thu khó đòi 1.139 tỷ đồng...

An An

Thứ Hai, 19/10/2020 14:29

Sự Kiện