Luật Thuế Tài sản gây 'bão', Bộ Tài chính giãi bày

(Tài chính) - Đây là hồ sơ dự án luật bước đầu gửi lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu tác động trực tiếp của chính sách...

Sau mấy ngày gây "bão" dư luận về đề xuất đánh thuế tài sản đối với nhà đất, ô tô, ngày 17/4, Bộ Tài chính đã lên tiếng giãi bày về cách tính thuế tài sản đối với nhà chung cư.

Trước nhiều ý kiến chưa đồng tình về cách tính thuế đối với nhà chung cư với lý do mức đóng thuế qua cao, Bộ Tài chính đã lấy ví dụ là một căn hộ chung cư có diện tích 75m2 ở một khu đô thị tại Hà Nội (nhà chung cư 20 tầng) để tính toán số thuế phải nộp một năm.

Giả sử giá mua căn hộ chung cư theo hợp đồng mua bán là 2,5 tỷ đồng. Giá đất tại bảng giá đất do UBND cấp tỉnh công bố đối với vị trí thửa đất xây dựng nhà chung cư là 10 triệu đồng/m2. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà chung cư do Bộ Xây dựng công bố (theo Quyết định số 706/QĐ-BXD ngày 30/6/2017) khoảng 9.710.000 đồng/m2 (áp dụng đối với nhà chung cư từ 18 tầng đến 20 tầng).

Luat Thue Tai san gay 'bao', Bo Tai chinh giai bay
Theo Bộ Tài chính, giá trị tính thuế đối với nhà chung cư là trị giá xây dựng căn hộ chứ không phải giá giao dịch trên thị trường. Ảnh: Tuổi trẻ

Theo dự thảo dự án Luật thuế tài sản thì việc tính thuế tài sản sẽ không dựa trên giá mua căn nhà theo hợp đồng mua bán là 2,5 tỷ đồng mà giá tính thuế tài sản được xác định dựa trên giá do cơ quan có thẩm quyền quy định.

Tổng số thuế tài sản dự kiến phải nộp hàng năm đối với nhà, đất bằng số thuế tài sản phải nộp đối với đất cộng với số thuế tài sản phải nộp đối với nhà.

Trường hợp khu chung cư mới được xây dựng:

Giá tính thuế dự kiến đối với đất xác định cho căn hộ chung cư trên:

75m2   x  10.000.000 đồng/m2   x   0,2  =  150.000.000đồng

Số thuế tài sản dự kiến phải nộp đối với đất xác định cho căn hộ chung cư trên (với mức thuế suất thuế tài sản dự kiến 0,4%):

150.000.000 đồng   x   0,4%   =   600.000 đồng/năm

Giá tính thuế đối với nhà xác định cho căn hộ chung cư trên:

75m2 x 9.710.000 đồng/m2 = 728.250.000 đồng

Với ngưỡng không chịu thuế là 700 triệu đồng thì căn hộ chung cư trên phải nộp thuế tài sản đối với nhà như sau:

Số thuế tài sản phải nộp đối với nhà xác định cho căn hộ chung cư trên (với mức thuế suất thuế tài sản dự kiến 0,4%):

28.250.000 đồng x 0,4% = 113.000 đồng/năm

Như vậy, trường hợp khu chung mới được xây dựng và ngưỡng không chịu thuế đối với nhà là 700 triệu đồng thì số thuế tài sản phải nộp đối với đất là 600.000 đồng; số thuế phải nộp đối với nhà là 113.000 đồng. Tổng số thuế tài sản phải nộp đối với nhà, đất là 713.000 đồng/năm.

Trường hợp khu chung cư đã được đưa vào sử dụng 7 năm:

Số thuế tài sản phải nộp dự kiến đối với đất xác định cho căn hộ chung cư trên (với mức thuế suất thuế tài sản dự kiến 0,4%) được giữ nguyên là 600.000 đồng/năm. Còn thuế đối với nhà được tính theo tỷ lệ % chất lượng nhà còn lại (do UBND cấp tỉnh quy định). Trong đó giá trị nhà dùng để tính thuế như sau:

Giá tính thuế dự kiến đối với nhà đã qua sử dụng xác định cho căn hộ chung cư trên = 75m2 x 9.710.000 đồng/m2 x 80% = 582.600.000 đồng

Do giá trị còn lại của căn hộ trên thấp hơn ngưỡng 700.000.000 đồng nên căn hộ trên không phải chịu thuế tài sản mà chỉ phải chịu thuế đất là 600.000 đồng/năm.

Theo Bộ Tài chính, những nội dung về đánh thuế tài sản đối với nhà, đất và ôtô chỉ là hồ sơ Dự án Luật Thuế tài sản bước đầu gửi lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, tổ chức, người dân.

Đây là bước quan trọng để làm cơ sở lập và hoàn thiện đề nghị xây dựng dự án Luật trình cấp có thẩm quyền xem xét trước khi trình Quốc hội bổ sung dự án Luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội.

Bộ Tài chính xin ghi nhận các ý kiến tham gia để hoàn thiện hồ sơ dự án.

Minh Thái

Thứ Tư, 18/04/2018 07:47

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện