Dự chi 61.500 tỷ tinh giản biên chế, cải cách tiền lương

(Tài chính) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự toán NSNN năm 2020 để trình Quốc hội, trong đó có nhiều điểm đáng chú ý.

Ngày 25/10/2019, Bộ Tài chính đã công bố dự toán NSNN năm 2020 để lấy ý kiến trước khi trình Quốc hội vào cuối năm 2019.

Đáng chú ý, trong năm 2020, Bộ Tài chính dự tính chi tạo nguồn cải cách tiền lương và tinh giản biên chế số tiền 61.500 tỷ đồng, đảm bảo nguồn để từ ngày 01/7/2020 điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng (tăng 7,38%); lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công tăng tương ứng.

Theo Bộ Tài chính dự kiến tổng thu là hơn 1,5 triệu tỷ đồng; Tổng chi năm 2020 lên tới hơn 1,7 triệu tỉ đồng, trong đó dự toán chi thường xuyên (lương, phụ cấp chế độ, họp hành, vận hành bộ máy...) là 1,056 triệu tỉ đồng, gấp hơn 2,2 lần chi đầu tư phát triển (tiền xây dựng công trình, dự án...).

Du chi 61.500 ty tinh gian bien che, cai cach tien luong

Dự toán chi trả nợ lãi năm 2020 là 118,2 nghìn tỉ đồng, chiếm 6,8% tổng chi ngân sách nhà nước. 

Dự toán NSNN năm 2020 của Bộ Tài chính cho thấy cả tổng thu và tổng chi đều tăng so với kế hoạch năm 2019.

Cụ thể, tổng thu năm 2020 cao hơn năm 2019 là 3,8%. Tổng chi năm 2020 cao hơn năm 2019 là 7%.

Ước tính, tổng chi năm 2019 sẽ là 1,666 triệu tỷ đông, vượt 33,5 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch đã đề ra.

Bội chi ngân sách nhà nước năm nay ước 209,5 nghìn tỉ đồng, khi số thu cả năm đạt khoảng 1,457 triệu tỉ đồng, vượt 46 nghìn tỉ đồng so dự toán.

Dự kiến đến hết năm 2019, dư nợ công bằng 56,1%GDP, dư nợ Chính phủ bằng 49,2%GDP, dư nợ vay nước ngoài của quốc gia bằng 45,8% GDP.

Đảm bảo tính bền vững của ngân sách

Để đạt được các cân đối ngân sách năm 2020, Bộ Tài chính đề nghị, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và các đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực nhằm thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững trên cơ sở ổn định kinh tế vĩ mô; điều hành phối hợp chặt chẽ chính sách tiền tệ với chính sách tài khóa nhằm bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.

Các nhóm giải pháp tiếp theo đó là: kiên định thực hiện quản lý giá theo nguyên tắc thị trường, thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực; tiếp tục phát triển đồng bộ, vận hành thông suốt thị trường tài chính và dịch vụ tài chính;...

Bên cạnh đó, tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển, cạnh tranh bình đẳng, thúc đẩy tăng trưởng cao và bền vững, tạo nguồn thu ngân sách ổn định, vững chắc.

Tiếp tục mục tiêu triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, phù hợp khả năng cân đối ngân sách, đảm bảo tính bền vững, gắn với chiến lược và định hướng phát triển trong từng thời kỳ, ngay từ khâu xác định nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm cần thực hiện đến xây dựng và triển khai dự toán NSNN năm 2020 và kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2020 - 2022.

Vân Ngọc


 

Chủ Nhật, 27/10/2019 07:25

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện