Vicem lý giải việc định giá doanh nghiệp bỏ quên ngàn tỷ

(Doanh nghiệp) - Thông cáo của Vicem khẳng định, không thể cho rằng doanh nghiệp này “quên tính” hay “để thiếu” hàng nghìn tỷ đồng trước khi cổ phần hóa.

Ngày 6/9, Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) đã ra thông cáo phản hồi về thông tin tổng công ty này bỏ quên gần 1.200 tỷ đồng khi xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa.

Trong thông cáo, Vicem khẳng định không thể cho rằng doanh nghiệp này “quên tính” hay “để thiếu” hàng nghìn tỷ đồng trước khi cổ phần hóa.

Lý giải cụ thể, Vicem cho biết, thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp của doanh nghiệp tại 0h ngày 01/10/2018. Trên cơ sở kết quả xác định giá trị doanh nghiệp của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần và pháp luật có liên quan, ngày 15/01/2019 Vicem đã có văn bản trình Bộ Xây dựng, Ban chỉ đạo CPH Vicem bộ hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 0h ngày 01/10/2018.

Ngày 18/3/2019, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đề nghị KTNN thực hiện kiểm toán kết quả định giá giá trị doanh nghiệp của Công ty mẹ-Vicem.

Tại văn bản này, Bộ Xây dựng đã có ý kiến: “Giá trị doanh nghiệp của Vicem chưa tính đến lợi thế giá trị quyền khai thác các mỏ do chưa có hướng dẫn”. Nguyên nhân là do Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần chưa có hướng dẫn cụ thể việc xác định giá trị quyền khai thác mỏ khi cổ phần hóa doanh nghiệp.

Theo kết quả kiểm toán giá trị doanh nghiệp của Kiểm toán nhà nước, KTNN chưa xác định giá trị quyền khai thác khoáng sản trong giá trị doanh nghiệp của Vicem, mà lưu ý và tạm xác định giá trị quyền khai thác khoáng sản là 1.193 tỷ đồng.

Vicem ly giai viec dinh gia doanh nghiep bo quen ngan ty
Vicem có thông cáo báo chí lý giải về thông tin cả ngàn tỷ đồng bị bỏ quên khi định giá doanh nghiệp trước cổ phần hóa

Trong thông cáo gửi báo chí, Vicem cũng giải thích về phương pháp chiết khấu dòng tiền.

Theo kết quả kiểm toán của KTNN, giá trị phần vốn nhà nước tại Vicem là 25.127 tỷ đồng, tăng khoảng 1.747 tỷ đồng so với số báo cáo do đơn vị tư vấn xác định nguyên nhân.

Nguyên nhân chủ yếu do KTNN xác định lại tham số ßU của các doanh nghiệp có cùng ngành nghề theo tỷ trọng Nợ/Vốn chủ (D/E) trung bình 5 năm trước thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (đơn vị tư vấn xác định D/E tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp), do đó tỷ suất chiết khấu thấp hơn dẫn đến giá trị phần vốn nhà nước tăng lên.

Trong Báo cáo kiểm toán, KTNN đã nêu “Đơn vị tư vấn đã thực hiện theo hướng dẫn tại Tiêu chuẩn thẩm định giá (TCTĐG) số 12 ban hành kèm theo Thông tư 122/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính”.

KTNN xác định lại tham số ßU của các doanh nghiệp có cùng ngành nghề theo tỷ trọng Nợ/Vốn chủ (D/E) trung bình 5 năm trước thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (đơn vị tư vấn xác định D/E tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp), do đó tỷ suất chiết khấu thấp hơn dẫn đến giá trị phần vốn nhà nước tăng lên. Việc này, trong báo cáo kiểm toán, KTNN cũng đã nêu về vấn đề chênh lệch này như sau: “Hiện Bộ Tài chính chưa có hướng dẫn cụ thể việc tính toán chỉ tiêu này căn cứ trên dữ liệu bình quân 5 năm gần nhất hay tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.”

Về nội dung các khoản góp vốn đầu tư vào các Công ty Xi măng Chinfon, Công ty TNHH Siam City Cement Việt Nam, Công ty Xi măng Nghi Sơn, đơn vị tư vấn đã thực hiện xác định các khoản đầu tư này theo phương pháp vốn chủ sở hữu đúng quy định tại Nghị định 126/2017/NĐ-CP.

Vì vậy, Vicem cho rằng thông tin báo chí phản ánh “đơn vị tư vấn chỉ căn cứ theo báo cáo tài chính – giá trị sổ sách của Vicem khi góp vốn đầu tư dài hạn vào các doanh nghiệp này” là chưa chính xác.

Về nội dung theo KTNN, giá trị các khoản đầu tư của Vicem vào các công ty này khoảng 3.660 tỷ đồng, tăng khoảng 1.239 tỷ đồng là thuộc phần lưu ý của KTNN về ước tính giá trị các tài sản phi hoạt động của doanh nghiệp khi xác định giá trị doanh nghiệp theo phương pháp chiết khấu dòng cổ tức.

KTNN kiến nghị đối với các khoản đầu tư này tiếp cận theo phương pháp thu nhập, ước tính giá trị theo dòng tiền dự báo trong tương lai. Hiện nay, theo tiêu chuẩn thẩm định giá (TCTĐG) số 12 ban hành kèm theo Thông tư 122/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính không có hướng dẫn chi tiết phương pháp áp dụng đối với các tài sản phi hoạt động này.

Về phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa và giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp, Vicem cho biết, tại văn bản ngày18/3/2019 của Bộ Xây dựng gửi KTNN về việc kiểm toán kết quả định giá giá trị doanh nghiệp của Công ty mẹ - Tổng công ty Vicem, Bộ Xây dựng đã nêu rõ tình hình lập, hoàn thành phương án sử dụng đất đối với từng cơ sở nhà, đất và giá đất theo quy định.

Về giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp, Vicem thông tin, tổng công ty và các đơn vị có 03 cơ sở nhà, đất được nhà nước giao đất cần xác định giá đất để xác định giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa theo quy định.

Tại văn bản ngày18/3/2019 nêu trên, Bộ Xây dựng đã nêu rõ việc tạm tính giá trị quyền sử dụng đất của 03 cơ sở nhà, đất nêu trên vì địa phương chưa có ý kiến chính thức về giá đất.

Đến thời điểm KTNN thực hiện kiểm toán, đã có 02/03 cơ sở nhà, đất được địa phương có ý kiến chính thức về giá đất làm cơ sở xác định giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp. KTNN đã cập nhật và tính vào giá trị doanh nghiệp. Còn 01 cơ sở nhà, đất Bộ Xây dựng, Vicem đang tiếp tục làm việc với địa phương để có ý kiến chính thức về giá đất.

Liên quan đến thông tin cả ngàn tỷ đồng bị bỏ sót khi định giá Vicem, trao đổi với Đất Việt trước đó, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh (Học viện Tài chính) cho biết, trường hợp của Vicem cũng tương tự như nhiều DNNN khi định giá trước cổ phần hóa.

Theo đó, khi định giá doanh nghiệp, một số vấn đề liên quan đến đất đai, lợi thế kinh doanh... của doanh nghiệp nhiều khi không được tính toán đầy đủ.

Trong trường hợp của Vicem, ông  Thịnh cho biết, doanh nghiệp này có liên quan đến hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, đó là các mỏ đá vôi, đá sét được Nhà nước giao cho Vicem để khai thác sản xuất xi măng.

Những mỏ đá này, trong quá trình tính toán giá trị doanh nghiệp, hầu như bị bỏ sót  giá trị, chất lượng và quyền khai thác chúng.

Theo PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, giá trị quyền khai thác khoáng sản của các công ty con trực thuộc Vicem, theo tính toán của kiểm toán là gần 1.200 tỷ đồng, cũng mới chỉ con số tạm tính, còn nếu tính theo giá thị trường thì giá trị của chúng có thể còn lớn hơn.

Chính vì thế, khi tính toán lại giá trị doanh nghiệp cần có sự vào cuộc của các nhà chuyên môn, những người làm trong ngành vật liệu xây dựng thì mới chuẩn xác được.

Minh Thái

Thứ Sáu, 06/09/2019 15:35

Sự Kiện