Văn hoá PVN gắn với hoạt động

(Doanh nghiệp) - Tái tạo Văn hoá PVN là một trong những nhiệm vụ quan trọng và lâu dài giúp tập đoàn duy trì hoạt động hiệu quả

Nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập TĐ Dầu khí VN, Tổng giám đốc TĐ Dầu khí Việt Nam (PVN) Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban thường trực BCĐ Đề án Tái tạo Văn hóa PVN đã chủ trì kỳ họp Ban Chỉ đạo lần thứ III.

Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng, nhấn mạnh Tái tạo Văn hoá PVN là một trong những nhiệm vụ quan trọng và lâu dài giúp TĐ duy trì hoạt động hiệu quả. Chính vì vậy, kỳ họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện “Đề án tái tạo Văn hóa PVN” thời gian qua và triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới, rút ra những bài học, kinh nghiệm để triển khai hiệu quả, đồng bộ Đề án trong toàn Tập đoàn.

Van hoa PVN gan voi hoat dong
Văn hóa PVN gắn chặt với hoạt động của người lao động.

Một số nội dung của Đề án đã được triển khai và mang lại kết quả như: hoàn thiện ban hành bộ quy chế phục vụ công tác quản trị; xây dựng đoàn kết nội bộ gắn với kỷ cương, hiệu quả lao động, nghiêm khắc phê bình những cá nhân vi phạm nội quy lao động; đổi mới nội dung, giao diện intraweb, thông qua các sự kiện, hoạt động ứng phó với giá dầu giảm, phòng chống dịch Covid-19, các đợt tuyên truyền ĐH Đảng, kỷ niệm 45 năm ngày thành lập TĐ… tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động cho người lao động.

Trong công tác điều hành của TĐ, việc tiếp nhận thói quen quản trị hiệu quả tạo sự đoàn kết, công tác phối hợp giữa các bộ phận, vai trò nêu gương của lãnh đạo góp phần nâng cao ý thức tuân thủ, thái độ chấp hành công việc một cách tự nguyện của CBCNV.

Tại các đơn vị, mặc dù ảnh hưởng lớn từ dịch Covid - 19 và giá dầu sụt giảm, nhưng công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp vẫn được quan tâm. Đẩy mạnh thực hiện văn hóa doanh nghiệp là một trong những giải pháp phát huy giá trị nền tảng của đơn vị từ đó vận động CBCNV chung tay vượt qua khủng hoảng. Điều đó đã thể hiện trong 8 tháng qua, chưa một công trình, dự án trọng điểm nào, chưa một nhà máy, xí nghiệp nào của PVN ngừng hoạt động. Gần 60 ngàn người lao động vẫn miệt mài cống hiến, tận lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch được giao.

Bên cạnh đó, các đơn vị trong PVN tích cực phối hợp để chia sẻ thông tin, nguồn lực, thị trường… nhằm tối ưu hiệu quả trong chuỗi giá trị, đồng thời tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp trong nước có ngành nghề kinh doanh liên quan đến sản phẩm của mình để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Một số đơn vị vận dụng cẩm nang, đề án của Tập đoàn, xây dựng quy định về văn hóa doanh nghiệp  và có kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể cho từng giai đoạn, có sự đầu tư về tâm, sức, tài chính cho công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp và sự  nghiêm túc, đồng thuận cao của CBCNV cũng như ý chí của lãnh đạo.

Nội dung tái tạo văn hóa PVN được nhấn mạnh trong các văn kiện và thảo luận sôi nổi tại các diễn đàn. Qua đó nâng cao nhận thức, tạo đà cho việc triển khai sâu rộng Đề án trong những năm tới.
     
Những giá trị văn hóa cốt lõi được đưa ra tại cẩm nang văn hóa Dầu khí được thể hiện rõ nét qua việc hình thành thói quen văn hóa mới như: ứng phó biến động, tiếp nhận và xử lý công việc trên nền tảng công nghệ. Công tác truyền thông có sự kết hợp giữa bên trong và bên ngoài TĐ tạo hiệu ứng tích cực cho quá trình triển khai Đề án.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục nghiên cứu, chỉ đạo các đơn vị áp dụng thực hiện một số nội dung của đề án, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện Đề án thường xuyên, hiệu quả. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai nhiệm vụ trọng tâm còn lại trong Đề án theo đúng kế hoạch.

Ban Chỉ đạo sẽ tập trung trí tuệ, nguồn lực triển khai Đề án Tái tạo Văn hoá PVN gắn với thực hiện chiến lược phát triển PVN. Thực hiện văn hóa từ những việc hàng ngày, nâng cao năng lực hệ thống quản trị; tập trung rà soát, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên, đẩy mạnh công tác đào tạo.

Tăng cường truyền thông nội bộ, truyền tải các thông tin đến người lao động hiểu rõ mục tiêu và ý nghĩa của việc thực hiện Đề án; cần xác định rõ việc tái tạo Văn hoá PVN gắn chặt, phát triển cùng với các hoạt động của Tập đoàn.

Trần Thị Sánh

Thứ Tư, 09/09/2020 13:42

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện