Trách nhiệm minh bạch của EVN trước việc tăng giá, dấu mật

(Doanh nghiệp) - Cách tính giá điện, khoản tiền gửi mấy chục ngàn tỷ đồng gửi không kì hạn tại ngân hàng chưa được EVN chưa minh bạch...

Trong góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định 24 của Thủ tướng về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng nhấn mạnh, cần làm rõ nội dung “tổng các chi phí khác, bao gồm chi phí tỷ giá và các chi phí khác hợp lý, hợp lệ theo quy định hiện hành” trong việc tính giá điện. Bởi theo VCCI, EVN có rất nhiều khoản chi ứng với các hoạt động đa dạng. Trước đó, năm 2013, kết luận của Thanh tra Chính phủ cũng nêu EVN không chỉ có nhiều sai lầm trong đầu tư ngoài ngành gây thua lỗ mà còn hạch toán chi nhiều khoản chi sai không đúng mục đích vào giá bán điện.

Hàng chục ngàn tỷ đồng gửi không kỳ hạn tại ngân hàng

Báo Lao động dẫn báo cáo tài chính 6 tháng năm 2018 của EVN cho biết, số dư tiền gửi ngân hàng của EVN ở thời điểm cuối quý II/2018 là 42,796 nghìn tỉ đồng; số liệu của khoản mục này ở cuối năm 2017 là 32,363 nghìn tỉ đồng (trước đó, năm 2015, 2016, EVN có khoảng 8 - 9 nghìn tỉ đồng trên tài khoản và 6 tháng đầu năm 2017 là khoảng 20 nghìn tỉ đồng).

Như vậy, rõ ràng khoản mục tiền và tương đương tiền (chủ yếu là tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng) của EVN tăng rất mạnh trong 2 năm qua (132% 6 tháng 2018, 162% năm 2017 và 222% 6 tháng năm 2018). Nhưng vấn đề là, tại sao EVN lại để số tiền lớn như vậy trên tài khoản tiền gửi không kỳ hạn?

So sánh lãi suất trên thị trường, có sự chênh lệch rất lớn giữa mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn (chỉ ở mức 0.20%/năm) với mức lãi suất có kỳ hạn tối thiểu 1 tháng là 4,50%/năm và kỳ hạn 60 tháng, lãi suất có thể lên trên 6,80%/năm.

Nếu áp mức lãi suất này vào trường hợp của EVN (số dư bình quân 37 nghìn tỉ đồng, trong 6 tháng), chi phí cơ hội mất đi là vô cùng lớn, khoảng gần 800 tỉ đồng (= 37 nghìn tỉ đồng * (4,5%-0,20%) * 6/12).

“Nếu EVN quản trị tốt hơn dòng tiền, cơ cấu lại danh mục tiền gửi tại các ngân hàng thương mại, hẳn nguồn lực tài chính khổng lồ này sẽ được sử dụng hữu ích hơn, tăng thu cho Tập đoàn hàng trăm tỉ đồng”, một chuyên gia cho biết.

Theo báo cáo tài chính 6 tháng năm 2018, số dư đầu tư tài chính của tập đoàn ở thời điểm cuối Quý II/2018 là 19,971 nghìn tỉ đồng; số liệu của khoản mục này ở cuối năm 2017 là 17,915 nghìn tỉ đồng.

Khoản mục này, theo như thuyết minh báo cáo tài chính bao gồm cả các khoản mục tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn (toàn bộ là ngắn hạn). Tuy nhiên, ở báo cáo này, số liệu chi tiết không được công bố và đương nhiên, mỗi kỳ hạn, mức lãi suất cũng sẽ khác nhau.

Khi những vấn đề trên chưa được EVN minh bạch hoặc lý giải đầy đủ thì Bộ Công thương lại xin đóng dấu mật  báo cáo điều hành kinh doanh, phương án chỉ đạo, điều chỉnh giá xăng dầu và giá điện chưa công bố. Nhiều chuyên gia kinh tế thẳng thắn cho rằng, Bộ Công thương đang quá nuông chiều ngành điện.

Minh Thái (Tổng hợp)

Thứ Hai, 29/04/2019 06:58

Sự Kiện