Sabeco chưa nộp 2.400 tỷ: Bộ Công thương, Sabeco lên tiếng

(Doanh nghiệp) - Bộ Công thương yêu cầu Sabeco phối hợp các đơn vị chức năng của bộ rà soát, làm rõ các nội dung báo cáo các cấp có thẩm quyền.

Ngày 16/3, Bộ Công thương đã phát đi thông cáo liên quan tới kết quả kiểm toán tại Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Theo đó, Kiểm toán Nhà nước đã có văn bản gửi Bộ Công thương về kết luận báo cáo kiểm toán báo cáo tình hình tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn nhà nước năm 2016 của Sabeco.

Bộ Công thương cho biết đã và đang chỉ đạo Sabeco thực hiện kết luận Kiểm toán Nhà nước, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ rà soát, làm rõ các nội dung báo cáo các cấp có thẩm quyền.

Sau khi các cấp có thẩm quyền kết luận chính thức về vấn đề này, Bộ Công thương sẽ có thông cáo báo chí đầy đủ, rõ ràng.

Sabeco chua nop 2.400 ty: Bo Cong thuong, Sabeco len tieng
Sabeco đã có phản hồi về những vấn đề được nêu trong kết quả kiểm toán

Cùng ngày, Sabeco cũng đã có thông tin phản hồi về báo cáo của kiểm toán Nhà nước liên quan đến việc phân chia lợi nhuận để lại đến 31/12/2016; việc trích lập dự phòng đối với 10 khoản đầu tư ngoài ngành có giá trị 444,7 tỷ đồng.

Sabeco cho biết, đây là những khoản đầu tư tài chính phát sinh thời kỳ công ty Nhà nước từ trước tháng 4/2008, doanh nghiệp đã trích lập dự phòng theo quy định từ 2008 đến 2017.

Đối với một số vấn đề còn tồn tại chưa được xử lý dứt điểm đều đã được Sabeco công bố thông tin trước khi Bộ Công thương bán phần vốn Nhà nước tại Sabeco, trong đó có nội dung liên quan đến khoản thuế tiêu thụ đặc biệt giai đoạn 2007-2015 đã tạm nộp mà khi có quyết định chính thức của cấp có thẩm quyền có thể gây ảnh hưởng đến số liệu chính của Sabeco.

"Trên cơ sở đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của cổ đông thì những nội dung mà Kiểm toán Nhà nước đã nêu ý kiến, Sabeco đã tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, các quy định pháp luật hiện hành và xin ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, phê duyệt trước khi thực hiện.

Với tinh thần cầu thị và bảo vệ lợi ích hợp pháp của cổ đông, tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan, Sabeco đang triển khai thực hiện kết luận kiểm toán, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan có ý kiến với Kiểm toán Nhà nước một số vấn đề mà kết luận đã nêu.

Tiếp tục kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét hướng dẫn thực hiên, trong đó bao gồm việc xử lý dứt điểm vấn đề thuế tiêu thụ đặc biệt nộp bổ sung của giai đoạn 2007-2015 có thể ảnh hưởng đến việc phân phối lợi nhuận đến ngày 31/12/2016", thông báo của Sabeco nêu rõ.

Trước đó, kết luận kiểm toán tại Sabeco của Kiểm toán Nhà nước đã đề cập đến các vấn đề như lợi nhuận chưa được phân phối đến ngày 31/12/2016 là 2.930 tỷ đồng và chưa được chia cổ tức cho các cổ đông.

Công ty mẹ phải trích lập dự phòng tổn thất đầu tư tài chính đối với 10 khoản đầu tư dài hạn khi có vốn góp dưới 20% vốn điều lệ với số tiền là 444,7 tỷ đồng, bằng 77,8% giá trị đầu tư. Hầu hết lại là đầu tư trái ngành mà chủ yếu vào lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, quỹ đầu tư tài chính, trước năm 2008, thời điểm cổ phần hóa.

Đồng thời, việc chi tiền thưởng của năm tài chính 2015 (chi trong năm 2016) cho chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, trưởng ban kiểm soát và kế toán trưởng hơn 15 tỷ đồng, bằng 20,3 tháng lương thực hiện bình quân của người quản lý.

Trong khi mức tối đa được thưởng áp dụng đối với viên chức quản lý tại công ty 100% vốn nhà nước theo quy định là 1,5 tháng lương thực hiện và cao hơn khi tính theo mức khen thưởng cho người quản lý năm 2016 mà Bộ Công thương đã chấp thuận là 3 tháng lương.

Minh Thái

Thứ Bảy, 17/03/2018 07:46

Sự Kiện