PVN tăng trưởng mạnh

(Doanh nghiệp) - Bốn tháng đầu năm 2021, PVN hoàn thành vượt mức cao so với kế hoạch ở hầu hết các chỉ tiêu được giao, có sự tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

Đại dịch Covid-19 đã khiến nhiều quốc gia rơi vào cuộc suy thoái kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử. Tình trạng khẩn cấp về đại dịch Covid có nguy cơ dập tắt hy vọng phục hồi kinh tế ở nhiều quốc gia. Dịch bệnh cũng tác động tiêu cực đến xu hướng phục hồi nhu cầu dầu thô.

PVN tang truong manh
4 tháng 2021, PVN nộp ngân sách 27,5 nghìn tỷ, vượt cao so với kế hoạch 4 tháng cũng như cùng kỳ.

Trước tình hình đó, PVN đã nỗ lực bám sát các nhiệm vụ mục tiêu và kế hoạch đề ra, quyết liệt trong quản trị, điều hành, triển khai hiệu quả các giải pháp ứng phó với những biến động thị trường cũng như diễn biến của tình hình dịch bệnh, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ.

Diễn biến giá dầu thuận lợi, PVN chủ trương đẩy sản lượng khai thác dầu bù đắp sản lượng khí thấp do huy động của thị trường kém. Do đó, sản lượng khai thác quy dầu tháng 4 vượt 7% kế hoạch. Lũy kế 4 tháng, sản lượng khai thác quy dầu vượt 1% kế hoạch.

Kết quả tài chính của Tập đoàn vượt cao so với kế hoạch. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2021, doanh thu hợp nhất ước đạt 124,42 nghìn tỷ đồng, vượt 21% kế hoạch 4 tháng và bằng 35% kế hoạch năm, tăng 47% so với cùng kỳ; Nộp Ngân sách của toàn Tập đoàn 4 tháng 2021 đạt 27,5 nghìn tỷ, vượt cao so với kế hoạch 4 tháng cũng như cùng kỳ. Đặc biệt, chỉ tiêu lợi nhuận của Tập đoàn vượt rất cao so với kế hoạch và tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế lũy kế 4 tháng đạt 15,42 nghìn tỷ đồng, gấp 2,5 lần kế hoạch 4 tháng và bằng 94% kế hoạch năm, gấp 2,46 lần so với cùng kỳ, vượt hơn nhiều so với mức tăng của giá dầu.

Các đơn vị trong Tập đoàn đều giữ được nhịp độ SXKD ổn định, có 17/22 đơn vị có lợi nhuận, nhiều đơn vị đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Công tác an ninh, an toàn dầu khí, an toàn môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên các công trình dầu khí được giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc, các dự án đầu tư của PVN có chuyển biến tích cực. Công tác đánh giá dự án, cơ hội đầu tư ở Tập đoàn được thực hiện có chất lượng, hệ thống hơn trước giúp PVN phát triển bền vững theo định hướng chiến lược.

Mới đây, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Fitch Ratings đã nâng triển vọng xếp hạng của PVN từ “Ổn định” lên “Tích cực” và đánh giá mức xếp hạng Hồ sơ tín dụng độc lập (SCP) của PVN ở mức “BB+”, xếp hạng tín nhiệm nợ dài hạn bằng ngoại tệ ở mức “BB”. Đánh giá tích cực này từ Fitch Ratings cho thấy sự ghi nhận những kết quả đạt được của PVN trong ứng phó hiệu quả với tác động kép của đại dịch và suy giảm giá dầu trong năm 2020.

Công tác phòng chống dịch Covid được PVN quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả,  không có trường hợp nào lây nhiễm.

Theo TGĐ PVN Lê Mạnh Hùng: Có được kết quả đáng ghi nhận trên là do PVN đã chỉ đạo khối thăm dò khai thác tập trung đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác; có giải pháp để chặn đà suy giảm và gia tăng sản lượng khai thác, đồng bộ với việc gia tăng trữ lượng; tiếp tục rà soát chi phí, tăng cường quản trị để giảm giá thành sản xuất, tăng hiệu quả khai thác. Các doanh nghiệp phân bón tận dụng cơ hội thị trường thuận lợi đẩy mạnh sản xuất, tăng khả năng tiêu thụ khí...

Vì vậy, 4 tháng đầu năm PVN đã đảm bảo an toàn, thông suốt hoạt động SXKD, đem lại kết quả rất đáng ghi nhận. Kết quả đó, bên cạnh 30% từ thuận lợi do giá dầu thì 70% đến từ nỗ lực của toàn PVN kiên trì, quyết liệt thực hiện các giải pháp khơi thông sản xuất, nâng cao hiệu quả quản trị.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được và trước những diễn biến mới của tình hình dịch bệnh, PVN tập trung đánh giá các rủi ro, biến động của tình hình dịch bệnh để cập nhật, triển khai các giải pháp ứng phó, cũng như định hướng quản trị, điều hành hoạt động SXKD, theo dõi, đánh giá các yếu tố vĩ mô, lạm phát để đánh giá các nguồn lực tài chính của PVN, tập trung đảm bảo sản xuất ổn định, an toàn, hiệu quả, nghiêm túc thực hiện tiết giảm, tối ưu chi phí để có giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động; tiếp tục tăng cường hiện thực hóa các chuỗi liên kết trong PVN.

Trần Thị Sánh

Thứ Hai, 10/05/2021 13:53

Sự Kiện