PVN tái cơ cấu toàn diện

(Doanh nghiệp) - PVN sẽ tái phân bổ, tối ưu hóa các nguồn lực giữa các lĩnh vực SXKD thông qua cổ phần hóa, thoái vốn, mua bán sáp nhập...

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn giai đoạn 2017-2020 và của Bộ Công Thương về việc sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn các doanh nghiệp của PVN giai đoạn 2018-2020 và căn cứ Chiến lược phát triển PVN đến năm 2025, định hướng đến năm 2035, PVN đang nỗ lực triển khai thực hiện tái cơ cấu toàn diện giai đoạn 2017-2025.

PVN tai co cau toan dien
Người lao động PV GAS

Lấy tiêu chí hiệu quả làm nòng cốt, loại bỏ cạnh tranh nội bộ, tăng khả năng cạnh tranh, PVN sẽ tái phân bổ, tối ưu hóa các nguồn lực giữa các lĩnh vực SXKD thông qua cổ phần hóa, thoái vốn, mua bán sáp nhập, đầu tư mới theo cơ chế thị tường; Tổ chức lại công tác điều hành SXKD, giảm đầu mối phụ thuộc, điều hành mục tiêu, tăng cường chủ động, sáng tạo trong SXKD, hỗ trợ lẫn nhau phát triển đồng bộ chuỗi giá trị dầu khí, đảm bảo phát triển bền vững, hoàn thiện hệ thống quản trị theo chuẩn mực quốc tế.

Theo lộ trình, đến năm 2020, PVN sẽ duy trì 5 lĩnh vực kinh doanh chính, bao gồm: Tìm kiếm - Thăm dò - Khai thác, Khí, Chế biến dầu khí, Điện và Dịch vụ dầu khí; đến năm 2025, thu gọn tập trung vào 4 lĩnh vực chính: Thăm dò - Khai thác, Khí, Chế biến dầu khí, Điện. Sau năm 2025 sẽ chỉ tập trung vào 3 lĩnh vực chính trong liên kết hữu cơ gồm: Thăm dò - Khai thác, Khí và Chế biến dầu khí.

Việc triển khai thực hiện tái cơ cấu tại PVN và các đơn vị thành viên được chia thành 3 giai đoạn: 2017-2020; 2021-2025; giai đoạn sau năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 với nhiều nội dung quan trọng.

Giai đoạn 2017-2020, PVN sẽ hoàn thành cổ phần hóa 3 đơn vị BSR, PVP, PV OIL; Chuẩn bị điều kiện để cổ phần hóa PVEP sớm nhất có thể sau năm 2020 nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho phía VN; Sắp xếp, hợp nhất PVU, VPI thành Học viện Dầu khí. Dự kiến năm 2020; Thoái vốn tại các đơn vị, lành mạnh hóa cơ cấu tài chính tại các đơn vị/dự án thua lỗ; Thực hiện tái cơ cấu, đổi mới mô hình tổ chức bộ máy quản lý điều hành Công ty Mẹ PVN theo hướng gọn nhẹ, chuyên nghiệp, phù hợp với mô hình công ty dầu khí quốc gia tiên tiến.

Giai đoạn 2021-2025, PVN tiếp tục tái cơ cấu (cổ phần hóa, thoái vốn), mục tiêu đến năm 2025, PVN sẽ chỉ duy trì nắm giữ trên 50% vốn điều lệ tại 3 đơn vị là PVEP, Vietsovpetro; PV GAS; nắm dưới 50% vốn điều lệ tại 12 đơn vị như: BSR (43%), PVFCCo, PVCFC, PV Power và PV Trans (36%), PTSC và PVD (dưới 30%), PV OIL (35,1%)…; thoái hết vốn tại DQS, Petro Camranh; duy trì mô hình tổ chức SXKD Công ty mẹ - con, trong đó Công ty Mẹ PVN (doanh nghiệp cấp I) sẽ duy trì 100% vốn Nhà nước; thành lập pháp nhân mới để quản lý vận hành các dự án đầu tư hoàn thành và sẽ thực hiện cổ phẩn hóa, thoái vốn khi đủ điểu kiện (chủ yếu là các nhà máy điện)…

PVN sẽ tiếp tục đánh giá và có phương án tái cơ cấu giai đoạn sau 2025 và tầm nhìn đến 2035 với định hướng xây dựng PVN tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong thành phần kinh tế nhà nước và nền kinh tế quốc dân trong lĩnh vực năng lượng, tạo nền tảng và dẫn dắt các thành phần kinh tế khác cùng phát triển theo chuỗi giá trị dầu khí; Chuyển dịch dần cơ cấu đầu tư sản xuất, chế tạo, lắp đặt hệ thống năng lượng mới, năng lượng tái tạo, trên cơ sở hệ thống quản trị hiện đại, minh bạch; cơ cấu tài chính vững chắc; bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nguồn lực được tối ưu hóa theo cơ chế thị trường.

Trần Thị Sánh

Thứ Sáu, 20/04/2018 17:06

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện