PV GAS hoàn thành vượt mức chỉ tiêu tài chính

(Doanh nghiệp) - 8 tháng đầu năm 2021, PV GAS hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu tài chính và tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2020.

Trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid, 8 tháng đầu năm 2021, PV GAS đã nỗ lực đảm bảo mọi hoạt động an toàn, cấp khí liên tục, hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu tài chính và tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2020, PV GAS tiếp tục là đơn vị chiếm tỷ trọng lợi nhuận cao nhất trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

PV GAS hoan thanh vuot muc chi tieu tai chinh

8 tháng đầu năm 2021, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) triển khai hoạt động SXKD với những khó khăn, thuận lợi đan xen. Trong đó, thuận lợi là giá dầu, giá LPG thị trường tăng. Tuy nhiên, khó khăn đến nhiều hơn và ngày càng trầm trọng. Dịch bệnh Covid-19 trong nước bùng phát, diễn biến phức tạp, đặc biệt tại các tỉnh thành phía Nam đã tác động/ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD và đầu tư tại PV GAS. Nhu cầu huy động khí của khách hàng điện ở mức thấp, bằng 84% năm 2020; khu vực Đông Nam Bộ đạt 86,2%, Tây Nam Bộ đạt 72,4% kế hoạch huy động khí cho sản xuất điện. Nhu cầu khí, sản phẩm khí của các hộ công nghiệp, thị trường trong nước giảm 35-40% đối với LPG và 25-30% đối với khí thấp áp, CNG so với thời điểm trước khi dịch Covid-19 bùng phát lần 4, do nhiều khách hàng dừng, giảm SXKD.

Bên cạnh đó, sự cố thượng nguồn phát sinh gây ảnh hưởng đến hoạt động của PV GAS, cùng với việc Việt Nam đang thực hiện thị trường năng lượng cạnh tranh nên một số cơ chế chính sách liên quan lĩnh vực khí còn nhiều quan điểm khác nhau, làm phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc.

Trong bối cảnh đó, PV GAS đã nỗ lực đảm bảo mọi hoạt động an toàn, cấp khí liên tục; hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản lượng kinh doanh LPG (126% kế hoạch) và tăng trưởng 3% so với cùng kỳ; Đưa vào vận hành thành công kho nổi chứa LPG lạnh tại Thái Bình, tạo đà phát triển, chiếm lĩnh thị trường miền Bắc; Hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu tài chính (doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách) và tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2020 (tăng 3-17%), là đơn vị chiếm tỷ trọng lợi nhuận cao nhất trong các đơn vị thành viên của PVN, đóng góp 24% tổng lợi nhuận của Tập đoàn.

Cụ thể, trong 8 tháng đầu năm 2021, PV GAS ước đạt Tổng doanh thu đạt gần 52 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt trên 7,2 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 5,7 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách đạt trên 3,2 nghìn tỷ đồng, bằng 136% kế hoạch 8 tháng.

Bên cạnh đó, công tác đàm phán, ký kết các thỏa thuận, hợp đồng mua bán khí/LNG, các vấn đề liên quan cước phí, cơ chế chính sách, thu xếp vốn được PV GAS triển khai với nhiều nỗ lực. Công tác quản trị được nâng cao; việc số hóa, hoàn thiện, tối ưu hóa hệ thống quản lý, tiết giảm chi phí, an sinh xã hội được đẩy mạnh.

 PV GAS đã tiết giảm chi phí trên 325 tỷ đồng và thực hiện trên 200 tỷ đồng an sinh xã hội và đóng góp vào quỹ vacxin phòng Covid-19 của Chính phủ; Đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động.
 
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhu cầu huy động khí của khách hàng điện ở mức thấp; nhu cầu khí, sản phẩm khí của các hộ công nghiệp, thị trường trong nước giảm mạnh, dẫn đến sản lượng khí vào bờ, tiêu thụ không hoàn thành kế hoạch 8 tháng. Một số đầu việc liên quan đến các dự án đang triển khai có nguy cơ chậm tiến độ do dịch làm ảnh hưởng đến quá trình xem xét của các cơ quan chức năng, hạn chế trong việc di chuyển và huy động nguồn nhân lực, vật tư thiết bị.

Dự báo 4 tháng cuối năm 2021 vẫn còn nhiều yếu tố không thuận lợi. Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, việc trở lại hoạt động bình thường mới khó khả thi; nhu cầu khí, sản phẩm khí tiếp tục ở mức thấp, thị trường LPG có sự cạnh tranh quyết liệt về nguồn cung từ các nhà cung cấp lớn...

Trước tình hình đó, PV GAS xác định sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện mục tiêu kép: vừa phòng chống dịch, đảm bảo sức khỏe người lao động - vừa đảm bảo hoạt động liên tục. Trong đó, PV GAS sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống, kiểm soát dịch hiệu quả; nỗ lực tìm kiếm các nguồn vắc xin để toàn bộ CBCNV sớm được tiêm 2 liều nhằm giảm thiểu nguy cơ nhiễm bệnh do Covid-19, đảm bảo SXKD liên tục; thực hiện các chính sách hỗ trợ tốt nhất cho người lao động, thực hiện phương châm 3 tại chỗ; đảm bảo cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu họp trực tuyến, làm việc từ xa…

PV GAS tiếp tục điều độ linh hoạt, hiệu quả; duy trì hệ thống công trình khí hoạt động ổn định, sẵn sàng cấp khí ở lưu lượng cao khi được huy động; đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ cho công trình khí, đặc biệt trong giai đoạn bảo dưỡng sửa chữa/dừng khí; phối hợp chặt chẽ với các bên từ thượng nguồn đến hạ nguồn, điều độ, bảo dưỡng sửa chữa, nhằm tiêu thụ khí tối đa; thường xuyên liên hệ với EVN để huy động khí cho sản xuất điện.

Bên cạnh đó, PV GAS tiếp tục quyết liệt triển khai đồng bộ, hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp về: kinh doanh, đầu tư xây dựng, tái cấu trúc, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu SXKD đã được giao. Dự kiến hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản lượng LPG (đạt trên 114% kế hoạch) và các chỉ tiêu tài chính (doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách).

 Trần Thị Sánh

Thứ Ba, 21/09/2021 12:13

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện