May Sông Hồng chưa biết thu nợ đối tác Mỹ thế nào?

(Doanh nghiệp) - Công ty May Sông Hồng chưa thể ước tính được khả năng thu hồi khoản nợ từ RTW Retailwinds.

Trong báo cáo tài chính riêng giữa niên độ và báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ của Công ty CP May Sông Hồng ghi nhận doanh thu thuần giảm 12% so với cùng kỳ, đạt hơn 1.900 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm gần phân nửa, chỉ còn 122 tỷ đồng.

Tổng tài sản tính đến cuối kỳ hơn 2.370 tỷ đồng, trong đó các khoản phải thu ngắn hạn xấp xỉ 750 tỷ đồng. Phía kiểm toán cho biết, khoản phải thu từ các giao dịch bán hàng cho New York & Company - thành viên của hãng bán lẻ RTW Retalwinds vừa đệ đơn phá sản giữa tháng 7 - khoảng 219 tỷ đồng, tương đương 9,47 triệu USD. Trong đó, số phải thu trong hạn là khoảng 55,2 tỷ đồng, số phải thu quá hạn dưới ba tháng khoảng 163,8 tỷ đồng.

May Sông Hồng hợp tác với New York & Company theo phương thức FOB, được hiểu là sản xuất theo kiểu mua đứt bán đoạn. Các doanh nghiệp thực hiện hợp đồng sẽ tham gia vào khâu tìm nguồn cung ứng đầu vào hoặc nhập nguyên liệu từ một số đơn vị do đối tác chỉ định.

May Song Hong chua biet thu no doi tac My the nao?
Đối tác lớn của May Sông Hồng tại Mỹ - nhà bán lẻ thời trang RTW Retailwinds đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản hồi tháng 7/2020

Các đơn đặt hàng và thanh toán công nợ được thực hiện thông qua một đối tác của New York & Company là Easy Fashion Macao Offshore Limited. Trong thời gian đối tác tái cơ cấu hoạt động kinh doanh dưới sự giám sát của cơ quan chức năng Mỹ (180 ngày), ban lãnh đạo May Sông Hồng cho biết vẫn làm việc với Easy Fashion để thu hồi công nợ.

Theo đánh giá của Ban Tổng Giám đốc Công ty CP May Sông Hồng, sự kiện này sẽ ảnh hưởng đến giá trị và khả năng thu hồi của các khoản phải thu nêu trên. Công ty đang trong quá trình thảo luận và làm việc với Easy Fashion và các luật sư để thực hiện thu hồi các khoản công nợ trên.

Tuy nhiên, với các thông tin hiện tại, Ban Tổng Giám đốc May Sông Hồng chưa thể ước tính một cách đáng tin cậy về giá trị và khả năng thu hồi các khoản công nợ này, do còn phụ thuộc vào kết quả của quá trình tái cơ cấu và hoạt động kinh doanh của RTW Retailwinds Inc cũng như sự thành công của quá trình thu hồi công nợ trong thời gian tới.

Ngoài ra, theo May Sông Hồng, thời gian quá hạn các khoản công nợ phải thu nêu trên chưa cần trích lập dự phòng theo hướng dẫn của Thông tư 48/TT-BTC - Hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành ngày 8/8/2019.

Theo đó, Công ty CP May Sông Hồng chưa trích lập dự phòng phải thu khó đòi đối với các khoản thu nêu trên tại ngày 30/6/2020 và cho biết sẽ trích lập dự phòng theo hướng dẫn của Thông tư 48 trong tương lai.

Minh Thái

Thứ Tư, 19/08/2020 15:45

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện