Khang Điền (KDH): Năm 2020 LNST đạt 1.154 tỷ đồng, tăng 26%

(Doanh nghiệp) - Riêng quý 4 mặc dù doanh thu tăng cao tuy nhiên các khoản chi phí cũng đồng loạt tăng mạnh nên LNST của Khang Điền (KDH) đạt 383 tỷ đồng giảm 5%.

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền (mã CK: KDH) đã công bố BCTC quý 4/2020 và luỹ kế cả năm 2020.

Khang Dien (KDH): Nam 2020 LNST dat 1.154 ty dong, tang 26%

Theo đó, riêng quý 4/2020 doanh thu thuần đạt 1.291 tỷ đồng tăng 35,6% so với cùng kỳ tuy nhiên giá vốn hàng bán cũng tăng cao nên lãi gộp đạt 668 tỷ đồng tăng 14% so với quý 4/2019.

Trong kỳ KDH có 9,8 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính tuy nhiên các chi phí đồng loạt tăng cao trong đó chi phí tài chính tăng mạnh từ 241 triệu đồng lên 17,6 tỷ đồng, chi phí bán hàng cũng tăng cao gấp 3,8 lần và chi phí QLDN tăng thêm 10 tỷ đồng so với cùng kỳ đồng thời hoạt động khác còn lỗ 16,7 tỷ đồng nên kết quả LNST đạt 383 tỷ đồng giảm 5,4% so với quý 4/2019.

Luỹ kế cả năm 2020, doanh thu thuần KDH đạt 4.532 tỷ đồng tăng 61% so với cùng kỳ, LNST đạt 1154 tỷ đồng tăng 26% so với năm 2019. Năm 2020, Khang Điền đặt mục tiêu đạt 3.500 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.100 tỷ đồng, theo đó kết thúc năm 2020 KDH hoàn thành vượt 29% mục tiêu về doanh thu và hoàn thành vượt 5% mục tiêu về LNST.

  • Thanh Hà

Thứ Ba, 23/02/2021 08:01

Sự Kiện