Hợp đồng thuê điều hành dầu khí Lô 01&02

(Doanh nghiệp) - Đây là Hợp đồng thuộc thế hệ hợp đồng dầu khí đầu tiên của Petrovietnam.

Ngày 9.10.2017 đã diễn ra lễ ký Hợp đồng thuê điều hành Hợp đồng Dầu khí Lô 01&02 giữa Tập đoàn Dầu khí Quốc gia VN và Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP).

Trước đó, ngay sau thời điểm Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp nhận lại tài sản và hoạt động dầu khí của Lô 01&02 thì PVEP, với vai trò là đơn vị chủ lực của Tập đoàn Dầu khí, với tinh thần luôn sẵn sàng gánh vác và chia sẻ những nhiệm vụ khó khăn của Tập đoàn khi cần thiết, đã chủ động thành lập ngay Ban điều hành dự án Lô 01&02 với những nhân sự có năng lực và kinh nghiệm tốt nhất của mình để đảm bảo công tác quản lý, vận hành khai thác mỏ liên tục trong lúc chờ các thủ tục pháp lý được hoàn thiện.

Hop dong thue dieu hanh dau khi Lo 01&02
Lễ ký hợp đồng thuê điều hành dầu khí Lô 01&02

Bằng trách nhiệm cao, trong một tháng tạm thời điều hành (9.9.2017 – 9.10.2017), Ban điều hành dự án của PVEP đã đảm bảo công tác vận hành và khai thác Lô 01&02 diễn ra an toàn với sản lượng đạt gần 360 ngàn thùng dầu; doanh thu đạt 20,52 triệu USD; Đây là những con số ấn tượng đối với giai đoạn chuyển giao và tiếp quản dự án vốn luôn ẩn chứa nhiều rủi ro cả về hoạt động sản xuất, an toàn và pháp lý.

Kết quả tích cực trên cùng năng lực và kinh nghiệm của PVEP chính là cơ sở để PVN tin tưởng chọn PVEP điều hành Hợp đồng dầu khí Lô 01&02. Sự kiện này càng khẳng định năng lực và kinh nghiệm, trình độ của PVEP và PVN trong công tác điều hành dự án dầu khí đã tiệm cận trình độ khu vực và thế giới.

Sau khi Hợp đồng điều hành được ký kết, PVN sẽ có cơ chế phù hợp để PVEP tham gia sâu hơn, chủ động nhiều hơn vào công tác điều hành dự án, nhằm tận dụng nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như kinh nghiệm điều hành dự án của PVEP, góp phần hoàn thiện mô hình điều hành dự án dầu khí để PVEP tiếp tục trưởng thành và đảm đương những trọng trách tương tự.

Hợp đồng chia sản phẩm các Lô 01&02 được ký ngày 9.9.1991, có hiệu lực từ ngày 10.9.1991. Tỷ lệ quyền lợi tham gia của các bên nhà thầu là: PCVL – 85%, PVEP – 15%.

Đây là Hợp đồng thuộc thế hệ hợp đồng dầu khí đầu tiên của Petrovietnam và cũng là hợp đồng đầu tiên kết thúc khi hết hạn.

Trải qua 26 năm hoạt động, nhà thầu đã thu được một số thành công như phát hiện và đưa các mỏ vào khai thác (Ruby vào năm 1998, Pearl và Topaz vào năm 2010, Diamond và Sư Tử Nâu vào năm 2014), các cấu tạo Jade và Emeral đã được phát hiện nhưng chưa được đưa vào khai thác.

Sản lượng khai thác trung bình của các mỏ hiện nay là 14.000 thùng/ngày. Lô Hợp đồng đã đem lại lợi ích cho các bên nhà thầu và cho nước chủ nhà.

Là người điều hành kế tiếp các hoạt động dầu khí ở Lô 01&02, PVN sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp để duy trì sản lượng khai thác, nâng cao hệ số thu hồi dầu, tiến hành các hoạt động thăm dò bổ sung để gia tăng trữ lượng và đưa các phát hiện đã có vào khai thác.

Trần Thị Sánh

 

Thứ Ba, 10/10/2017 09:14

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện