Hơn 316.000 tỷ đồng đổ vào nền kinh tế đầu năm 2018

(Doanh nghiệp) - Theo Tổng cục Thống kê, tính trung bình mỗi ngày trong tháng 1/2018 có gần 350 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới.

Tính chung cả tháng 1, cả nước có 10.839 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 98,3 nghìn tỷ đồng, tăng 20,6% về số doanh nghiệp và tăng 8,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,1 tỷ đồng, giảm 9,7%. Nếu tính cả 218,1 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong tháng 1 là 316,4 nghìn tỷ đồng.

Hon 316.000 ty dong do vao nen kinh te dau nam 2018
Trong tháng 1/2018 có hơn 316.000 tỷ đồng đổ vào nền kinh tế

Bên cạnh đó, còn có 4.587 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 17,6% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 1 năm nay lên hơn 15,4 nghìn doanh nghiệp.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, ngành bán buôn, bán lẻ là lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới nhiều nhất với 3,8 nghìn doanh nghiệp (chiếm 35,1% tổng số doanh nghiệp thành lập mới), kế đó là lĩnh vực xây dựng; công nghiệp chế biến, chế tạo; khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác 

Số doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được thành lập mới trong tháng 1/2018 là 461 doanh nghiệp (chiếm 4,3%), tăng 47,8%.

Bên cạnh đó, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong tháng là 13.300 doanh nghiệp, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 8.622 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 26,4% và 4.678 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, giảm 27,7%.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong tháng 1/2018 là 1.554 doanh nghiệp, trong đó có 1.425 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 91,7%.

Minh Thái

Thứ Hai, 29/01/2018 18:58

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện