FLC đặt mục tiêu doanh thu tăng trưởng hơn 66% năm 2019

(Doanh nghiệp) - Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra sáng ngày 26/6/2019, Tập đoàn FLC đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2019 đạt 20.000 tỷ đồng

“Các dự án triển khai tại Bình Định đã đem lại nguồn lợi vô cùng lớn cho Tập đoàn cũng như tỉnh Bình Định. Vừa qua tỉnh đã đấu giá thu về hàng nghìn tỷ từ các dự án quanh dự án của FLC mặc dù không nằm cạnh bờ biển như FLC. Sau 3 năm Tập đoàn tiên phong đầu tư vào những vùng đầm lầy, cát trắng tại các tỉnh ven biển, đến nay đã có trên dưới 20 doanh nghiệp theo bước FLC tới đầu tư tại các vùng nói trên”, ông Quyết nhận định.

Cũng theo Chủ tịch FLC, những năm sắp tới, Tập đoàn sẽ xem xét đầu tư vào nhiều lĩnh vực mới như: điện gió, điện mặt trời,… hoặc tái đầu tư vào bất động sản. Cổ đông giữ cổ phiếu FLC nên trung thành nắm giữ và đồng hành cùng Tập đoàn để gặt hái thành quả trong những năm tới.

ĐHĐCĐ thường niên Tập đoàn FLC năm 2019 diễn ra thành công.

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tập đoàn FLC đã thông qua nhiều báo cáo, tờ trình quan trọng như báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban TGĐ và BKS năm 2018;

báo cáo hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2018; kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018; điều chỉnh, sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ; bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên BKS mới thay thế các thành viên.

Thanh Hà

Thứ Tư, 26/06/2019 16:03

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện