Dự án Gang thép Thái Nguyên: Vẫn kỳ vọng thu xếp vốn

(Doanh nghiệp) - TISCO cũng đã lên kế hoạch để kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan nêu tại kết luận thanh tra.

Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (TISCO) vừa công bố tài liệu gửi cổ đông và đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2019, trong đó có báo cáo của HĐQT TISCO.

Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu kế hoạch năm 2018, HĐQT TISCO đã đề cập đến dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2.

Theo đó, TISCO đã tích cực triển khai thực hiện Đề án của Chính phủ nhưng việc xử lý, tháo gỡ khó khăn cho dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 của Thủ tướng Chính phủ vẫn chưa có kết quả cụ thể.

Du an Gang thep Thai Nguyen: Van ky vong thu xep von
Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 của TISCO vẫn chưa có tiến triển

Công ty đã cung cấp tài liệu làm việc, giải trình và đề xuất kiến nghị với Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị; Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương Đảng; Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên về việc tháo gỡ khó khăn để ổn định sản xuất kinh doanh và tiếp tục thực hiện dự án.

"Tình hình dự án gặp nhiều khó khăn chưa được tháo gỡ, tiếp tục gây ảnh hưởng tiêu cực tới việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty và tư tưởng người lao động", báo cáo nhận xét.

TISCO tiếp tục làm việc với các nhà thầu để giải quyết các vướng mắc tại các hạng mục còn dở dang. Tập trung mọi nguồn lực để giải quyết triệt để các tồn tại vướng mắc hợp đồng EPC và các hợp đồng thầu phụ để có cơ sở báo cáo với cấp có thẩm quyền cho tái khởi động lại dự án ngay sau khi có quyết định của Chính phủ.

Từ tháng 2/2017, Thanh tra Chính phủ thực hiện thanh tra toàn diện dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2. Đến ngày 14/2 đã có kết luận thanh tra và ngày 5/3 Thanh tra Chính phủ đã tổ chức họp công bố kết luận.

Hiện nay HĐQT, ban Tổng giám đốc TISCO đã lên kế hoạch để kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan nêu tại kết luận thanh tra.

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, HĐQT TISCO khẳng định tiếp tục bám sát và tranh thủ sự ủng hộ của Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, các ngân hàng để tháo gỡ khó khăn, thu xếp vốn cho dự án.

Theo báo cáo của TISCO, năm 2018, tổng doanh thu của doanh nghiệp đạt 10.958 tỷ đồng, đạt 99,4% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế là 36,02 tỷ đồng, đạt 19,9% so với kế hoạch.

Minh Thái

Thứ Tư, 27/03/2019 10:37

Sự Kiện