Đầu tư ra nước ngoài: PVN, Viettel đầu bảng

(Doanh nghiệp) - Năm 2019, tổng số vốn thực hiện đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp là 289,96 triệu USD.

Trong Báo cáo về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2019, đề cập về tình hình đầu tư vốn ra nước ngoài, Bộ Tài chính cho biết, tính đến ngày 31/12/2019 có 27 DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối có dự án đầu tư ra nước ngoài, thực hiện đầu tư tại 130 dự án, chủ yếu tập trung trong lĩnh vực viễn thông, thăm dò và khai thác dầu khí, trồng cây cao su, khai thác khoáng sản, xây lắp và vận tải hàng không, bệnh viện, chế biến dược phẩm.

Cụ thể, tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án đầu tư ra nước ngoài do các DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước làm chủ đầu tư tính đến ngày 31/12/2019 là 12.075 triệu USD, trong đó một số tập đoàn có số vốn đầu tư đăng ký lớn như: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (chiếm 56%), Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (chiến 25%), Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (chiếm 12%); Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (chiếm 4,3%).

Dau tu ra nuoc ngoai: PVN, Viettel dau bang
Năm 2019, PVN đầu tư ra nước ngoài 72,08 triệu USD, đồng thời chuyển về nước số tiền 300,94 triệu USD.

Năm 2019, tổng số vốn thực hiện đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp là 289,96 triệu USD, tập trung tại các dự án của PVN (72,08 triệu USD) và Viettel (188,44 triệu USD). Các khoản đầu tư này là tiếp tục thực hiện theo kế hoạch của các dự án từ các năm trước, trong năm 2019, các doanh nghiệp không phát sinh dự án đầu tư ra nước ngoài mới.

Lũy kế đến ngày 31/12/2019, tổng vốn đầu tư ra nước ngoài đã thực hiện của các DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước là 6.521,46 triệu USD. Ba tập đoàn PVN, Viettel và VRG là các doanh nghiệp có số vốn đầu tư ra nước ngoài thực hiện lớn nhất với giá trị đầu tư ra ngoài lần lượt là 3.445,64 triệu USD (chiếm 52%); 1.795,36 triệu USD (chiếm 27,54%) và 936,02 triệu USD (chiếm 14,36 triệu USD).

Cũng theo Bộ Tài chính, trong năm 2019, các dự án đầu tư ra nước ngoài đã chuyển về nước tổng số tiền là 434,97 triệu USD, trong đó  thu từ lợi nhuận, cổ tức được chia cho nhà đầu tư chuyển về nước là 227,68 triệu USD (chiếm 52,37%); thu hồi vốn đầu tư 132,4 triệu USD (chiếm 30,44%); giải tỏa bảo lãnh cho công ty con vay 57,23 triệu USD (chiếm 13,11%); thu từ lãi cho vay 7,42 triệu USD (chiếm 1,71%).

Trong đó, chủ yếu (chiếm 95,39%) là từ các dự án của PVN (300,94 triệu USD) và Viettel (113,7 triệu USD). Còn lại 6 doanh nghiệp khác chuyển về nước số tiền 20,34 triệu USD và 18 doanh nghiệp không phát sinh số thu hồi/chuyển về nước trong năm 2019.

Lũy kế đến ngày 31/12/2019, 10/27 doanh nghiệp đã có thu hồi vốn đầu tư từ các dự án tại nước ngoài với số tiền 2.981,3 triệu USD, bằng 45,72% vốn đầu tư đã thực hiện, gồm: PVN đã thu hồi 2.114,86 triệu USD (bằng 61,38% vốn đầu tư thực hiện); Viettel đã thu hồi 810 triệu USD (bằng 45,12% vốn đầu tư thực hiện); 8 tập đoàn, tổng công ty (VRG, VNPT, Petrolimex, Vinachem, TCT Hợp tác kinh tế; TCT Mobifone, TCT Hàng không Việt Nam...) chuyển về nước 56,45 triệu USD.

Minh Thái

Thứ Tư, 09/12/2020 07:22

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện