Cảng Quy Nhơn hậu thu hồi ra sao?

(Doanh nghiệp) - Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vinalines kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cảng Quy Nhơn chia sẻ về tình hình cảng sau thu hồi và chuyển giao.

Cuối tháng 5 vừa qua, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đã trở thành cổ đông lớn sở hữu 75,01% cổ phần Cảng Quy Nhơn và chính thức tiếp nhận quyền quản lý, điều hành tại Đại hội đồng cổ đông Cảng Quy Nhơn vào ngày 29/6 vừa qua.

Trên TTXVN, khi được hỏi về số tiền Vinalines sẽ chốt trả cho nhà đầu tư là Công ty khoáng sản Hợp Thành bỏ ra thêm để đầu tư về cơ sở vật chất của cảng Quy Nhơn, ông Phạm Anh Tuấn cho biết, hiện nay Công ty Hợp Thành đang thực hiện tính toán giá trị lợi ích của nhà đầu tư, sau khi hoàn thành sẽ chuyển cho Vinalines xem xét rà soát có ý kiến thống nhất và báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.

Cũng theo Phó Tổng giám đốc Vinalines, sau khi tiếp nhận quyền quản lý, điều hành Cảng, Vinalines đã kiện toàn lại bộ máy lãnh đạo chủ chốt của Cảng Quy Nhơn bao gồm thay đổi toàn bộ các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc điều hành cảng.

Đối với bộ máy hoạt động hiện tại, trước mắt Vinalines vẫn giữ nguyên hiện trạng, tuy nhiên trong thời gian tới, sẽ thuê đơn vị tư vấn để đánh giá lại.

Cang Quy Nhon hau thu hoi ra sao?
Các chức vụ quan trọng nhất tại Cảng Quy Nhơn đều thuộc nhân sự do Vinalines giới thiệu. Ảnh: Báo Đầu tư

Trên cơ sở đó, Vinalines tiếp tục kiện toàn, hoàn thiện bộ máy tổ chức của Công ty như xây dựng lại chức năng, nhiệm vụ phù hợp, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp; rà soát, sắp xếp tổ chức sử dụng lực lượng lao động hợp lý, đảm bảo hiệu quả trong quản lý lao động công ty, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tế để tăng hiệu quả và sức cạnh tranh của đơn vị.

Cùng với đó, ông Phạm Anh Tuấn khẳng định, Vinalines sẽ từng bước thực hiện việc đầu tư nâng cấp và mở rộng Cảng để có thể thu hút nguồn hàng và tiếp nhận những cỡ tàu lớn hơn, trong đó chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành và sản xuất phù hợp với định hướng của công ty mẹ Vinalines, xây dựng và hoàn thiện các quy trình nội bộ, nâng cao chất lượng dịch vụ, làm tốt công tác khách hàng.

Ngoài ra, Tổng công ty sẽ đẩy mạnh hợp tác liên doanh với đối tác để khai thác bãi, phương tiện, thiết bị phục vụ xếp dỡ container chuyên dụng, phát triển thị phần vận tải bộ, tăng trưởng dịch vụ cung ứng xăng dầu,..

Vinalines sẽ chỉ đạo thông qua những người đại diện phần vốn tại Cảng thực hiện những công việc như tiếp tục tìm kiếm khách hàng mới làm điểm gom hàng hóa từ các địa phương, phát triển hệ thống công nghệ thông tin theo hướng đáp ứng tốt nhất các mục tiêu xây dựng cảng biển hiện đại để rút ngắn thời gian khai thác hàng hóa, nâng cao hiệu quả khai thác, tập trung nguồn lực để hoàn thiện năng lực xếp dỡ cho cảng, đồng thời nghiên cứ đầu tư mở rộng nhằm nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.

"Mục tiêu sản lượng hàng hóa, doanh thu năm nay đã được Vinalines đặt ra và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Sản lượng thông qua cảng là 8,9 triệu tấn, trong đó hàng container 145.000 Teus; tổng doanh thu 770 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 125 tỷ đồng.

Trên cơ sở quy mô mở rộng cảng được các cấp phê duyệt, Vinalines sẽ xem xét việc đầu tư thêm vốn vào cảng Quy Nhơn để nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả khai thác góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương và khu vực", ông Phạm Anh Tuấn thông tin.

Trước đó, tại Đại hội cổ đông của Công ty CP Cảng Quy Nhơn sau khi chuyển giao cổ phần cho Vinalines, toàn bộ năm thành viên HĐQT Cảng Quy Nhơn đương nhiệm đều bị miễn nhiệm các chức vụ thành viên HĐQT.

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Hồng Thái, nguyên Tổng giám đốc Cảng Quy Nhơn chia sẻ cảm giác của ông là nhẹ nhàng, thanh thản.

"Sự nỗ lực của toàn bộ cán bộ công nhân viên Cảng trong 5 năm qua, bằng sự gắn bó, cống hiến đã tạo ra bước phát triển về mọi mặt của Cảng Quy Nhơn.

Tôi xin chúc Vinalines với năng lực sẵn có trong nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục tạo môi trường làm việc thuận lợi, công khai, minh bạch để đưa Cảng Quy Nhơn phát triển hơn nữa", ông Lê Hồng Thái nói.

Minh Thái (Tổng hợp)

Thứ Sáu, 05/07/2019 11:19

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện