Bán vốn tại Habeco, Sabeco: Điều quan trọng là…

(Doanh nghiệp) - “Để Nhà nước thu được giá cao thì chúng ta nên bán toàn bộ cổ phần của nhà nước ở Habeco và Sabeco trong vòng 1 lần”.

Chẳng hạn như với trường hợp Sabeco nhà nước nắm giữ 89% cổ phần. Chúng ta bán thành 2 lần. Lần đầu tiên, nhà đầu tư  nắm được quyền chi phối khoảng 51% thì đợt sau có thể sự cạnh tranh sẽ giảm bớt đi.

Thực tế dù vẫn còn những cổ phần khác nhưng quyền quyết định, quyền điều hành trong doanh nghiệp thì nhà đầu tư mới họ đã nắm được rồi. Cho nên chính phủ cần phải xem xét lại vấn đề này”, ông Hải nói.

Trước một số ý kiến cho rằng nên bán vốn Habeco hay Sabeco thành nhiều lần, Phó Chủ tịch FAVI khẳng định đó là một quyết định hoàn toàn sai lầm nếu được lựa chọn.

“Với những người quản lý nhà nước thường không thích bán vốn. Bộ, ngành cũng không thích và muốn níu kéo. Tuy nhiên, nếu cứ bán 10% mỗi lần thì chắc chắn sẽ không thu hút được nhà đầu tư chiến lược vào. Khi nhà nước vẫn nắm chi phối, vẫn nắm cổ phần như vậy thì nhà đầu tư, doanh nghiệp sẽ không mặn mà gì cả. Đương nhiên khi đó quá trình bán sẽ rất chậm và không mang lại nhiều lợi nhuận cho nhà nước”, ông Hải thẳng thắn.

Hoàng Nam

Thứ Năm, 13/10/2016 15:22

Sự Kiện