Bản lĩnh vượt qua thử thách

(Doanh nghiệp) - Với bản lĩnh, đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm, người lao động Dầu khí đã phấn đấu hoàn thành vượt mức 08 nhóm chỉ tiêu đã đề ra.

ĐH đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia VN lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025 có nhiệm vụ kiểm điểm kết quả thực hiện NQ ĐH lần thứ II; quyết định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm tới. ĐH được tiến hành theo phương châm: “Bản lĩnh - Trách nhiệm - Đoàn kết - Đổi mới - Hành động”, với chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, phát triển TĐ Dầu khí Quốc gia VN giữ vai trò nòng cốt thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển ngành Dầu khí VN”.

Ban linh vuot qua thu thach
Người dầu khí luôn bản lĩnh vượt qua khó khăn.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Đảng bộ PVN cũng là 5 năm thực hiện NQ 41-NQ/TW của Bộ Chính trị, là giai đoạn PVN đối diện với những khó khăn, thách thức lớn nhất. Song với bản lĩnh, đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm, người lao động Dầu khí đã phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 08 nhóm chỉ tiêu mà ĐH II Đảng bộ PVN đề ra. Tập đoàn tiếp tục có đóng góp lớn và giữ vai trò quan trọng đảm bảo cân đối ngân sách Nhà nước. Các sản phẩm chủ lực của PVN là dầu thô, xăng dầu, khí thiên nhiên, khí hóa lỏng, điện, đạm… với tỷ trọng lớn, góp phần rất quan trọng phát triển kinh tế - xã hội đất nước và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Quan tâm phát triển hệ thống quản trị tiên tiến, đáp ứng các yêu cầu theo thông lệ quốc tế, minh bạch trong hoạt động. Bên cạnh phát triển kinh tế, Tập đoàn tham gia tích cực trong việc khẳng định, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển.
 
Tổ chức đảng các cấp trong toàn Đảng bộ đã giữ vai trò hạt nhân, lãnh đạo toàn diện, đặc biệt trong giai đoạn khủng hoảng. Phương thức lãnh đạo của Đảng ủy được đổi mới; rà soát, khắc phục các yếu kém trong công tác cán bộ. Công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong PVN được củng cố theo hướng thiết thực, hiệu quả. bộ máy doanh nghiệp được tái cơ cấu. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được thực hiện toàn diện, hiệu quả hơn.

Nhóm 8 chỉ tiêu đạt và vượt
1- Tổng sản lượng khai thác dầu khí ước đạt 150,3 triệu tấn quy dầu, vượt 0,2% chỉ tiêu NQ ĐH đề ra (130-150 triệu tấn quy dầu), trong đó:

+ Tổng sản lượng khai thác dầu ước đạt 89,17 triệu tấn quy dầu.

+ Tổng sản lượng khai thác khí ước đạt 61,12 tỷ m3, vượt 1,86% chỉ tiêu NQ ĐH đề ra (50-60 tỷ m3).

2- Sản xuất điện ước đạt 128,84 tỷ kWh, đạt chỉ tiêu NQ ĐH đề ra.

3-  Sản xuất đạm ước đạt 9,72 triệu tấn, vượt 23% chỉ tiêu NQ ĐH đề ra (7,9 triệu tấn).

4-  Sản xuất xăng dầu ước đạt 52,74 triệu tấn, vượt 1,4% chỉ tiêu.

5-  Tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 3.514,6 nghìn tỷ đồng, vượt 6,5% chỉ tiêu.

6-  Lợi nhuận sau thuế hợp nhất PVN ước đạt 244,4 nghìn tỷ đồng, vượt 6,3%.

7- Tăng trưởng dịch vụ đạt 9%, đạt chỉ tiêu NQ ĐH đề ra (8-10%).

8- Tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh (từ năm 2018 đổi thành tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tỉ lệ không quá 20%) từ năm 2015 - 2017 đạt trên 50%, từ năm 2018 – 2019 đạt trên 20% đạt 100% so với chỉ tiêu đại hội.

Bài học kinh nghiệm

1- 45 năm qua, cũng như 05 năm thực hiện NQ 41-NQ/TW đã chứng minh tầm nhìn chiến lược đúng đắn, đường lối, chính sách phù hợp với điều kiện thực tế là yếu tố quyết định để PVN nắm bắt các cơ hội, phát huy nội lực, tăng cường hợp tác quốc tế, đẩy mạnh hoạt động dầu khí trong nước.

2- Đảng bộ PVN nêu cao bản lĩnh, tính chiến đấu, bình tĩnh, tự tin, giữ vai trò hạt nhân, tập hợp đoàn kết, giữ gìn ổn định, sẵn sàng đối diện thách thức, đương đầu với khủng hoảng.

3- Bảo đảm nguyên tắc: Đảng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và thống nhất quản lý cán bộ. Lãnh đạo phải có trình độ chuyên môn, kỹ năng quản lý, đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm nhưng phải tuân thủ pháp luật, kiên quyết xử lý cán bộ vi phạm pháp luật; chủ động, linh hoạt trong quản trị, điều hành.

4-  Tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển các lĩnh vực kinh doanh chính bao gồm: tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, công nghiệp khí, chế biến dầu khí, điện và năng lượng tái tạo, dịch vụ dầu khí.

5- Tập đoàn cần tiếp tục tập trung tăng cường nguồn lực; có các chính sách đặc thù để phát triển bền vững. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm để Tập đoàn phát triển đúng chiến lược.

Trần Thị Sánh

Thứ Sáu, 31/07/2020 11:09

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện