Cây xăng treo biển 'Mất điện', bán không quá 50.000 đồng/xe máy

Cây xăng treo biển 'Mất điện', bán không quá 50.000 đồng/xe máy


Sự Kiện