Ông Phan Xuân Dũng làm Chủ tịch LHHVN khóa VIII

(Liên hiệp hội) - Các thành viên Hội đồng Trung ương LHHVN khóa VIII thống nhất cao mời GS.TSKH Đặng Vũ Minh làm Chủ tịch danh dự LHHVN khóa VIII.

Theo thông tin tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN), tại phiên nội bộ ngày 24/12, Đại hội đã bầu ra Hội đồng Trung ương LHHVN khóa VIII.

Cùng ngày, Hội đồng Trung ương khóa VIII đã tổ chức phiên họp đầu tiên bầu ra Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký, bầu Ủy ban Kiểm tra và bầu Chủ tịch Ủy ban Kiểm tra LHHVN khóa VIII.

Ong Phan Xuan Dung lam Chu tich LHHVN khoa VIII
Các vị đại biểu dự Đại hội - Ảnh: VGP

Ông Nghiêm Vũ Khải, Phó Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội VIII đã công bố kết quả bầu cử đại hội.

Theo đó, Hội đồng Trung ương LHHVN đã bầu Đoàn Chủ tịch khóa VIII của LHHVN gồm 26 thành viên.

Thường trực Đoàn Chủ tịch khóa VIII gồm:

Ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội giữ chức Chủ tịch LHHVN khóa VIII.

Ông Nguyễn Hồng Diên, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, PCT kiêm nhiệm LHHVN khóa VII tái cử giữ chức Phó Chủ tịch kiêm nhiệm LHHVN khóa VIII.

Ông Phạm Quang Thao, Phó Chủ tịch chuyên trách LHHVN khóa VII tái cử giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách LHHVN khóa VIII.

Ông Nguyễn Quyết Chiến, Trưởng Ban Tổ chức-Chính sách LHHVN khóa VII giữ chức Tổng thư ký LHHVN khóa VIII.

Theo nguyện vọng của Đoàn Chủ tịch và Hội đồng Trung ương khóa VII, tại  phiên họp thứ nhất Hội đồng Trung ương LHHVN khóa VIII, các thành viên hội đồng đã thống nhất cao mời GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch LHHVN khóa VI, VII làm Chủ tịch danh dự LHHVN khóa VIII. Đồng thời, Hội đồng Trung ương nhất trí giao Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch khóa VIII làm các thủ  tục báo cáo để các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận để GS Minh làm Chủ tịch danh dự cho LHHVN khóa VIII.

Minh Thái

Thứ Sáu, 25/12/2020 10:32

Sự Kiện