Hội nghị toàn quốc đội ngũ trí thức KH-CN Việt Nam

(Liên hiệp hội) - Dự kiến Thủ tướng Chính phủ sẽ tham dự, chủ trì và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị toàn quốc do Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức.

Liên hiệp Hội sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc “Đội ngũ trí thức KH-CN Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng" vào ngày 15/9.

Hoi nghi toan quoc doi ngu tri thuc KH-CN Viet Nam
Ảnh: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của VUSTA.

Dự kiến vào 14h ngày 15/9/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng".

Đây sẽ là dịp để các Ban, Bộ, ngành, hội thành viên, nhà khoa học đại diện cho đội ngũ trí thức KH&CN thuộc hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam thông tin về hoạt động nổi bật, vai trò của các đội ngũ trí thức trong thời gian qua, đồng thời đưa ra các định hướng cốt lõi nhằm triển khai thực hiện các Nghị quyết, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới.

Hội nghị sẽ đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước một số giải pháp nhằm phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam, khai thác tối đa trí tuệ sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Dự kiến, Thủ tướng Chính phủ sẽ tham dự, chủ trì và có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị toàn quốc do Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức dưới 2 hình thức. Tham dự trực tiếp tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị Quốc tế (11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội, thời gian từ 14h-17h45 ngày 13/9/2021) với 120 đại biểu và tham dự bằng hình thức trực tuyến qua điểm cầu tại 63 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với 1.400 đại biểu.

Tham dự Hội nghị có một số Đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương. Cùng với đó có thường trực Đoàn Chủ tịch và các đồng chí nguyên Lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam; các đồng chí ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam tại Hà Nội; một số đồng chí lãnh đạo của Hội ngành toàn quốc, tổ chức KH&CN trực thuộc, doanh nghiệp KH&CN và cán bộ khoa học.

Đại diện Thường trực Tỉnh ủy/Thành ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố; một số Ban, Sở, ngành tại địa phương; lãnh đạo Liên hiệp Hội địa phương, Ban Thường vụ Liên hiệp Hội địa phương, lãnh đạo một số tổ chức thành viên và đơn vị trực thuộc Liên hiệp hội địa phương sẽ cùng tham gia hội nghị toàn quốc dưới hình thức trực tuyến.

Với đông đảo các thành phần tham gia, Hội nghị sẽ lắng nghe ý kiến  chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể hóa chương trình hành động, triển khai Nghị quyết XIII của Đảng vào đời sống, kinh tế, xã hội, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, hùng cường và thịnh vượng.

Mọi thông tin chi tiết về Hội nghị xin vui lòng liên hệ: Phạm Thị Bích Hồng, Phó trưởng ban, Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức, VUSTA: 0989.868936; Email:bichhongvusta@gmail.com hoặc Lê Hồng, chuyên viên Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức: 0913.535123; email: lehong0107@gmail.com.

Cúc Phương

Thứ Hai, 13/09/2021 09:40

Sự Kiện