Để kỹ sư Việt Nam được công nhận trong khối ASEAN

(Liên hiệp hội) - VUSTA vinh danh 116 kỹ sư chuyên nghiệp VUSTA, thúc đẩy kỹ sư Việt Nam nói riêng, kỹ sư ASEAN nói chung đóng góp cho phát triển bền vững.

TS. Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp hội Việt Nam (VUSTA) cho biết, năm nay có 116 kỹ sư được cấp chứng chỉ tại Hội nghị Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN lần thứ 38" (CAFEO38), nâng tổng số kỹ sư được công nhận của Việt Nam lên 322 người.

De ky su Viet Nam duoc cong nhan trong khoi ASEAN
TS. Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp hội Việt Nam

"Việc đăng ký và được cấp chứng chỉ kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN giúp các kỹ sư có nhiều lợi thế khi đấu thầu các dự án có liên quan đến nước ngoài, có yếu tố quốc tế" - TS. Phạm Văn Tân cho biết.

Để được đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp, người đăng ký phải đáp ứng 4 tiêu chuẩn chính: tốt nghiệp đại học ngành kỹ thuật, hoạt động liên tục trong lĩnh vực 7 năm, trong đó 2 năm giữ vị trí chủ chốt (chủ nhiệm dự án, trưởng nhóm...), tham gia quá trình đào tạo liên tục và có đạo đức nghề nghiệp. Người kỹ sư cũng cần có khả năng giao dịch bằng tiếng Anh, tự nguyện tham gia hoạt động của liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN và đóng hội phí theo quy định.

Khi áp tiêu chuẩn này, hàng năm hội đồng đăng bạ kỹ sư của Việt Nam do Liên hiệp hội Việt Nam chủ trì và đề xuất Ban Thư ký thường trực xét duyệt.

Các ngành kỹ thuật có thể đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp gồm 45 lĩnh vực (xây dựng, cầu đường, điện, năng lượng...).

Hiện có khoảng gần 3.000 kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN được đăng bạ, trong đó nhiều nhất là Malaysia với gần 1.000 kỹ sư, Lào là quốc gia ít nhất (chỉ có 6 kỹ sư đăng bạ).

Người kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN có nhiều quyền lợi bởi đây là một chứng chỉ có giá trị - uy tín quốc tế cao về chuyên môn. Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN được tham gia các hoạt động của Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN (AFEO); được cấp chứng chỉ công nhận và được dùng chứng chỉ này để hành nghề trong và ngoài nước. Được các bạn ASEAN xác nhận năng lực; Được tham gia các khoá đào tạo, hội thảo, hội nghị khoa học... với chi phí ưu đãi; Được ghi danh trong hệ thống quản lý kỹ sư chuyên nghiệp Đông Nam Á và được giới thiệu với các nhà đầu tư trên mạng Internet; Được tham gia vào các đề tài, các dự án nghiên cứu, phát triển, tư vấn và chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế của khu vực.

Nghĩa vụ quan trọng nhất của người kỹ sư sau khi được đăng bạ là phải không ngừng học tập để hoàn thiện kiến thức của mình về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, quản lý, điều hành chỉ đạo và các kiến thức về quản lý kinh tế, tài chính, nhân lực, vật tư, thiết bị... phù hợp với lĩnh vực công tác của mình. Giữ vững đạo đức nghề nghiệp của người kỹ sư chuyên nghiệp, không nhận những thu nhập không chính đáng, sống bằng nghề nghiệp...

Việc cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN là một loại hành dịch vụ công nhằm đánh giá, và cấp chứng chỉ hành nghề chuyên nghiệp cho các kỹ sư có đủ điều kiện và có nguyện vọng hành nghề trong lĩnh vực kỹ thuật với vai trò là kỹ sư. Tổng Hội Xây dựng Việt Nam, VUSTA đã sớm triển khai hoạt động này, đáp ứng được yêu cầu và nguyện vọng của các kỹ sư. Thực tế trong những năm qua nhiều kỹ sư chuyên nghiệp đó được đăng bạ, tạo điều kiện thuận lợi cho các kỹ sư thực hiện hoạt động hành nghề.

Hiện nay đang tồn tại song song 2 tuyến công nhận và cấp chứng chỉ kỹ sư chuyên nghiệp: một từ Hội đồng đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN thuộc VUSTA thực hiện việc cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN (APE) do Uỷ ban đăng bạ kỹ sư ASEAN (APERC) của Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN chủ trì và một từ Uỷ ban Giám sát quốc gia của Việt Nam (VNMC) thuộc Bộ Xây dựng Việt Nam thực hiện việc cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN (ACPE) do Uỷ ban điều phối Kỹ sư chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN (ACPECC) của chính phủ các nước trong ASEAN chủ trì.

Hoạt động đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN do VUSTA thực hiện từ đầu những năm 2000, trong khi Bộ Xây dựng thực hiện hoạt động đăng bạ được Chính phủ uỷ quyền mới thực hiện từ năm 2010.

Hiện tại ACPE chỉ được đăng bạ trong các ngành nghề liên quan đến hoạt động xây dựng. Đối với các ngành nghề khác, kỹ sư không thể được đăng bạ với kỹ sư muốn được đăng bạ phải được cấp chứng chỉ hành nghề mà ở nước ta trong lĩnh vực kỹ thuật chỉ có ít ngành, trong đó có ngành xây dựng thực hiện việc cấp chứng chỉ hành nghề, còn rất nhiều ngành nghề khác chưa có cơ quan nhà nước nào thực hiện việc chứng chỉ hành nghề: điện, năng lượng, chăn nuôi...

Tiêu chuẩn về kỹ sư chuyên nghiệp thì như nhau song APE chỉ được công nhận từ VUSTA, đại diện cho các tổ chức nghề nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật, chưa được nhà nước giao thực hiện (kể cả ở một số nước trong ASEAN), trong khi đó ACPE được Chính phủ giao cho Bộ Xây dựng thực hiện việc công nhận, có giá trị pháp lý rõ ràng.

Việc Ủy ban ASEAN chưa sẵn sàng cho việc hợp nhất 2 tổ chức là APERC và ACPECC đều cùng công nhận kỹ sư chuyên nghiệp làm cho ở Việt Nam cũng như nhiều nước trong ASEAN vẫn tồn tại song song 2 tổ chức cùng thực hiện việc công nhận.

Việc thành lập VNMC là một bước tiến quan trọng trong việc thực hiện đăng bạ và cấp chứng chỉ công nhận việc hành nghề của kỹ sư chuyên nghiệp theo “Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ kỹ thuật trong các nước thành viên ASEAN” và có đại diện của các tổ chức nghề nghiệp (năm 2010 cử 5 đại diện, trong đó VUSTA có 4 đại diện, hiện nay các tổ chức nghề nghiệp có 3 đại diện, trong đó VUSTA có 2 đại diện). Tuy nhiên, VNMC chỉ thực hiện đăng bạ cho các kỹ sư hoạt động trong các nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực xây dựng, các ngành nghề khác ngoài lĩnh vực xây dựng chưa được xem xét để thực hiện việc đăng bạ và công nhận kỹ sư chuyên nghiệp.

Để giải quyết bất cập này và theo thông lệ quốc tế, kể cả từ các nước khác trong khối ASEAN, TS. Phạm Văn Tân cho rằng, các cơ quan chức năng và VUSTA, các tổ chức thành viên của VUSTA cần quan tâm thúc đẩy việc sớm ban hành Luật hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp, trong đó có các quy định về việc đăng bạ và công nhận kỹ sư hoạt động chuyên nghiệp cũng như quyền và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có liên quan, các tổ chức nghề nghiệp và của VUSTA trong việc thực hiện việc đăng bạ, công nhận và theo dõi, phát triển nghề nghiệp liên tục của kỹ sư chuyên nghiệp.

De ky su Viet Nam duoc cong nhan trong khoi ASEAN
TSKH. Nghiêm Vũ Khải, ĐBQH khóa XIV, Phó Chủ tịch VUSTA, Chủ tịch Hội đồng đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN Việt Nam và TS. Phạm Văn Tân- Phó Chủ tịch VUSTA trao chứng chỉ Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN cho các kỹ sư Việt Nam năm 2020.

Trong khuôn khổ Hội nghị thường niên liên đoàn các tổ chức kỹ sư các nước Đông Nam Á lần thứ 38 (CAFEO 38) do Việt Nam đăng cai tổ chức tại Hà Nội, 112 kỹ sư Việt Nam đã được nhận chứng chỉ kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN.

Chiều ngày 25/11, TSKH. Nghiêm Vũ Khải, ĐBQH khóa XIV, Phó Chủ tịch VUSTA, Chủ tịch Hội đồng đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN Việt Nam và TS. Phạm Văn Tân- Phó Chủ tịch VUSTA, TS. Phạm Quang Thao - Phó Chủ tịch VUSTA, và GS.VS. Trần Đình Long - Phó Chủ tịch Hội Điện lực Việt Nam đã trao chứng chỉ Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN cho các kỹ sư Việt Nam năm 2020.

Cúc Phương

Thứ Năm, 26/11/2020 07:29

Sự Kiện