Đại hội Đoàn kết – Sáng tạo - Đổi mới – Phát triển

(Liên hiệp hội) - Đây là phương châm của Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VIII.

Ngày 25/12, Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ chính thức diễn ra với chủ đề Phát huy tinh thần đoàn kết và sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động và phát triển LHHVN vững mạnh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trước đó, phiên nội bộ của Đại hội LHHVN diễn ra vào ngày 24/12.

Sự kiện trọng đại của LHHVN được tổ chức trong bối cảnh vai trò, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được khẳng định và nâng cao, ngày càng giành được sự ủng hộ, đánh giá cao của cộng đồng quốc tế.

Năm 2020, Việt Nam đồng thời vừa đảm nhiệm thành công vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Chủ tịch ASEAN; Việt Nam thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống đại dịch Covid-19; là năm đất nước ta diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt, cùng với cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo ông Đặng Vũ Cảnh Linh, Trưởng ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức LHHVN, dự kiến có 910 đại biểu về tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của LHHVN, trong đó có 649 đại biểu chính thức. Trong số này, có 599 đại biểu đại diện cho các hội ngành toàn quốc và Liên hiệp hội địa phương theo cơ cấu 4 người/đơn vị), trong đó có 1 ủy viên Hội đồng Trung ương khóa VII. Riêng 4 tổng hội là Cơ khí Việt Nam, Địa chất Việt Nam, Xây dựng Việt Nam, Y học Việt Nam và 2 liên hiệp hội địa phương là Hà Nội và TP.HCM có 5 người/đơn vị.

50 đại biểu là ủy viên Hội đồng Trung ương khóa VII do Đoàn Chủ tịch khóa VII giới thiệu và đại biểu là nhân sự dự kiến tham gia Hội đồng Trung ương khóa VIII do Đoàn Chủ tịch khóa VII giới thiệu, cơ cấu không quá 20%, khoảng 40 người.

Độ tuổi trung bình của đại biểu tham dự đại hội là 55 tuổi, trong đó đại biểu trẻ nhất 30 tuổi, đại biểu lớn tuổi nhất là 82 tuổi. Có 548 đại biểu nam, 101 đại biểu nữ.

Xét về trình độ, có 143 đại biểu có học hàm GS, PGS, 129 đại biểu có học vị tiến sỹ. Số đại biểu có trình độ đại học và trên đại học là 375. Đại biểu là người dân tộc thiểu số có 19 người.

Ngoài ra, dự kiến có 176 đại biểu khách mời, bao gồm các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ban, ngành Trung ương, đại diện một số tỉnh ủy, thành ủy, các nguyên lãnh đạo LHHVN qua các thời kỳ.

Đại hội Đại biểu toàn quốc LHHVN lần thứ VIII sẽ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội LHHVN lần thứ VII nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025; Thảo luận, đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng bầu Hội đồng Trung ương; Hội đồng Trung ương bầu Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh lãnh đạo chủ chốt, gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký LHHVN khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Vai trò, uy tín của LHHVN trong xã hội ngày càng cao

Nhìn lại gần 40 năm hình thành và phát triển, đặc biệt là hoạt động của LHHVN khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020, có thể thấy LHHVN ngày càng phát triển mạnh mẽ, tiếp tục khẳng định được vai trò, vị thế tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam.

Đến cuối nhiệm kỳ, LHHVN có 152 hội thành viên (tăng 12 hội ngành thành viên so với đầu nhiệm kỳ). Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố tiếp tục được củng cố, kiện toàn; quy mô và cơ cấu tổ chức của các Hội ngành toàn quốc không ngừng được mở rộng. Hệ thống tổ chức KH&CN trực thuộc Đoàn Chủ tịch cũng tăng lên mạnh mẽ, tới 570 đơn vị (tăng 172 đơn vị so với đầu nhiệm kỳ).

LHHVN thực sự trở thành tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn, thu hút được trên 3,7 triệu hội viên (tăng 900.000 hội viên so với đầu nhiệm kỳ), trong đó có khoảng 2,2 triệu trí thức (tăng 0,9 triệu trí thức so với đầu nhiệm kỳ).

Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị nhằm tập hợp, đoàn kết và vận động trí thức KH&CN, LHHVN cũng thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

Dai hoi Doan ket – Sang tao - Doi moi – Phat trien
Hội nghị thường niên Liên đoàn các tổ chức kỹ sư các nước Đông Nam Á lần thứ 38 (CAFEO 38) do LHHVN tổ chức hồi tháng 11/2020

Thứ nhất, hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức được LHH thực hiện thường xuyên, liên tục ở hầu hết các hội thành viên trong hệ thống, có nhiều bước tiến và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Thông qua gần 400 ấn phẩm báo chí, bản tin, hệ thống báo chí LHHVN đã tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các tiến bộ khoa học và kỹ thuật, các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19 trong thời gian vừa qua, giúp nâng cao dân trí, bảo đảm an toàn và cải thiện chất lượng sống cho người dân.

LHHVN đã phối hợp và hỗ trợ trên một trăm lượt hội thành viên thực hiện các hoạt động phổ biến kiến thức tại đơn vị. Các Liên hiệp hội địa phương, hội ngành thành viên và tổ chức KH&CN trực thuộc đã chủ trì, phối hợp tổ chức trên 40.000 hội thảo, tọa đàm, các chương trình tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ báo chí, truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học và kỹ thuật cho hơn 13 triệu lượt người tham dự. Các hội thành viên thường xuyên biên soạn và xuất bản một số lượng lớn các loại sách chuyên ngành, sách tham khảo, tài liệu, tờ rơi nhằm phổ biến kiến thức cho người dân và hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất và đời sống, trợ giúp pháp lý, bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Thứ hai, đối với hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, LHHVN đã tập hợp được đông đảo chuyên gia, trí thức ở nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau và đã thực hiện trên 3.000 nhiệm vụ tư vấn, phản biện, góp ý khách quan, thẳng thắn và kịp thời nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến chủ trương, chính sách, các dự thảo văn kiện quan trọng của Đảng và Nhà nước, nhiều dự án đầu tư trọng điểm có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Các nhiệm vụ tập trung vào góp ý các dự thảo Báo cáo chính trị trình Đảng các cấp, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, bảo vệ môi trường, y tế; các dự thảo luật quan trọng; các dự án đầu tư trọng điểm; các vấn đề nóng cần sự vào cuộc của trí thức KH&CN.

Thông qua diễn đàn, đội ngũ trí thức đã bày tỏ quan điểm, thái độ trên cơ sở khoa học và thực tiễn để tham mưu, tư vấn cho các cơ quan chức năng giải quyết những vấn đề nảy sinh trong công tác quản lý xã hội. Đó là những ý kiến khách quan, khoa học giúp Đảng và Nhà nước nghiên cứu, xem xét trước khi quyết định những vấn đề quan trọng về đường lối, chính sách và các dự án phát triển.

Thứ ba, các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, điều tra cơ bản, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững luôn được LHHVN quan tâm, triển khai theo nhiều hình thức khác nhau. Mặc dù kinh phí ngân sách nhà nước dành cho hoạt động nghiên cứu khoa học, thực hiện các dự án bảo vệ môi trường của LHHVN không nhiều, nhưng LHH đã huy động, tập hợp được lực lượng lớn các nhà khoa học từ các hội ngành thành viên, các Liên hiệp hội tỉnh/thành phố, tổ chức KH&CN trực thuộc tham gia nghiên cứu, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp, chăn nuôi, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững nông thôn.

Thứ tư, đối với công tác xã hội hóa các hoạt động KH&CN, giáo dục và đào tạo, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe nhân dân, LHH ở Trung ương, địa phương cùng với các hội ngành thành viên và các tổ chức KH&CN trực thuộc đã có nhiều đóng góp tích cực.

Thông qua nghiên cứu ứng dụng, nhiều mô hình kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, phát triển nông nghiệp bền vững, mô hình cộng đồng tự quản đã được các tổ chức triển khai thực hiện, góp phần phát triển cộng đồng, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.

Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, các Liên hiệp hội địa phương, hội ngành thành viên và tổ chức KH&CN trực thuộc đã chủ động khai thác các nguồn lực để tổ chức hàng trăm khóa đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho các hội viên; tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng; tham gia xã hội hóa công tác đào tạo, dạy nghề, nâng cao năng lực cho trẻ em, thanh thiếu niên, người yếu thế, nông dân.

Các hội ngành thành viên và tổ chức KH&CN trực thuộc đã thực hiện nhiều dự án bảo vệ môi trường, bảo tồn động vật, thực vật; trực tiếp tổ chức nhiều chiến dịch truyền thông về môi trường với hàng ngàn pano, áp phích, băng rôn; xây dựng và triển khai hàng trăm mô hình bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn và khai thác tài nguyên thiên nhiên có sự tham gia của cộng đồng; xây dựng nhiều mô hình bảo vệ và khai thác bền vững tài nguyên nước, mô hình về năng lượng sạch (điện mặt trời, điện gió…).

Trong hoạt động chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, các hội ngành thành viên và tổ chức KH&CN trực thuộc đã phối hợp với các cơ quan y tế tổ chức thăm khám, hỗ trợ cho các bệnh nhân, đặc biệt tập trung vào các bệnh xã hội; nghiên cứu, triển khai các dự án về sức khỏe sinh sản; tổ chức thực hiện dịch vụ khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Thứ năm, LHHVN đã chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và một số cơ quan liên quan tiếp tục đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia hoạt động sáng tạo KH&CN thông qua việc định kỳ tổ chức các Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc, Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc.

Từ năm 2015 đến nay, có 7.677 công trình, đề tài, giải pháp kỹ thuật trên cả nước tham dự với 1.490 công trình đạt giải. Trên cơ sở đó, LHHVN lựa chọn, tổ chức các đoàn tham gia Triển lãm sáng tạo KHCN ở các nước như Hàn Quốc, Malaysia, Thái lan… để giới thiệu, thương mại hóa các sản phẩm KH&CN của Việt Nam và giao lưu, trao đổi với các nhà khoa học trên thế giới.

Nhiều Hội ngành toàn quốc và Liên hiệp hội địa phương đã chủ trì tham mưu, đề xuất, phối hợp với các cơ quan liên quan định kỳ tổ chức thành công nhiều cuộc thi olympic và các hình thức giải thưởng khác góp phần tạo nên uy tín và vai trò của hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam trong việc thúc đẩy toàn dân tham gia sáng tạo.

Thứ sáu, đối với hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế, trong nhiệm kỳ vừa qua, LHHVN đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác với các ban, bộ, ngành, địa phương để tham gia giải quyết các vấn đề lớn về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước:

Trong hợp tác quốc tế, LHHVN tiếp tục duy trì, kế thừa và phát triển các mối quan hệ với các tổ chức quốc tế: Là thành viên của Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN (AFEO), Hội đồng khoa học thế giới (ISC), Liên đoàn kỹ sư Châu Á-Thái Bình Dương (FEIAP); quan hệ  đối tác với nhiều tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, cơ quan hợp tác phát triển, tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam và nhiều tổ chức KH&CN của các nước; triển khai nhiều hoạt động lớn, mang tầm quốc gia, có sự lan tỏa tới các tổ chức trong hệ thống; tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm kết nối trí thức khoa học người Việt Nam ở nước ngoài với các nhà khoa học trong nước, thông qua tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo và tiếp xúc với cộng đồng trí thức KH&CN người Việt Nam ở nước ngoài.

Đặc biệt năm 2020, LHHVN đã chủ trì đăng cai tổ chức thành công Hội nghị Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN lần thứ 38 (CAFEO38) theo hình thức trực tuyến với đại biểu quốc tế và trực tiếp tại Hà Nội từ ngày 18-26/11/2020.

LHHVN đã chủ động huy động các tổ chức tham gia đóng góp cho tiến trình bảo vệ Báo cáo Kiểm điểm định kỳ về Nhân quyền của Việt Nam tại Liên hợp quốc (UPR chu kỳ III), báo cáo Phát triển bền vững; tích cực tham gia Diễn đàn Nhân dân ASEAN, Á-Âu. Nhiều hội thành viên đã tham gia các cơ chế đa phương theo ngành, lĩnh vực, đăng cai tổ chức nhiều hội nghị khoa học quốc tế có tầm ảnh hưởng lớn trong khu vực và quốc tế.

Nhiều tổ chức KH&CN trực thuộc đã tiếp cận được nguồn viện trợ ODA có quy mô lớn; tham gia các mạng lưới, liên minh trong khu vực; huy động và triển khai trực tiếp gần 540 dự án với tổng giá trị viện trợ xấp xỉ 101,8 triệu USD (tính đến tháng 12/2020) từ nguồn viện trợ nước ngoài. Trong đó, phần lớn các dự án tập trung vào các lĩnh vực phát triển kinh tế tổng hợp, giảm nghèo bền vững, y tế, giáo dục, giải quyết các vấn đề xã hội, khắc phục hậu quả chiến tranh, cứu trợ và phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học.

Thứ bảy, các phong trào thi đua được triển khai một cách chủ động, thiết thực và có hiệu quả. Chủ đề, mục tiêu, nội dung và tiêu chí thi đua luôn được xác định gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của LHHVN, các hội thành viên và tổ chức KH&CN trực thuộc đã tạo động lực và điều kiện thuận lợi cho việc phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của các đơn vị trong toàn hệ thống.

Số lượng tập thể, cá nhân được tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng nhiều hơn, chất lượng công tác khen thưởng được nâng lên rõ rệt, góp phần tạo động lực để mỗi cá nhân, tập thể phấn đấu hoàn tốt các nhiệm vụ được giao.

Dai hoi Doan ket – Sang tao - Doi moi – Phat trien
Sau những ý kiến đóng góp của các chuyên gia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ GTVT nghiên cứu nội dung phản ánh trên báo Đất Việt về dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội qua Diễn đàn Trí thức

Khởi đầu từ năm 2015, Báo Đất Việt triển khai Diễn đàn Trí thức để tiếp nhận và công bố những ý kiến đóng góp tư vấn phản biện và giám định xã hội (TVPB&GĐXH) về các chủ trương, chính sách và các dự án phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Đây là nhiệm vụ LHHVN giao cho báo Đất Việt thực hiện trên báo chí, theo Quyết định số 501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Diễn đàn Trí thức trong suốt 5 năm qua đã bao quát được hầu hết những vấn đề thời sự nóng của xã hội, từ câu chuyện cách tính giá điện trong mỗi gia đình, chuyện mâm cơm hàng ngày của người dân làm sao bảo đảm an toàn thực phẩm, ngon và lành..., đến chuyện tinh giản biên chế, tăng cường chất lượng dịch vụ công, đạo đức công vụ...

Diễn đàn này không chỉ quy tụ các nhà khoa học, trí thức trong và ngoài nước tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, mà còn tập hợp được ý kiến của đông đảo công dân thời 4.0 thông qua tính tương tác của báo điện tử.

Với tầm bao quát rộng các vấn đề thời sự xã hội, với tư duy khoa học thận trọng có trách nhiệm của các nhà khoa học, trí thức và những đóng góp sống động từ thực tế cuộc sống qua các tương tác phản hồi trên báo điện tử Đất Việt, tiếng nói của Diễn đàn đã giúp dư luận xã hội có được cái nhìn khách quan, công bằng hơn trong từng vấn đề được nêu lên; giúp các nhà quản lý có thêm một kênh đóng góp xây dựng và thiện chí để hoàn thiện các cơ chế chính sách minh bạch hơn, hợp lý hơn để bám rễ phát triển trong thực tiễn đời sống xã hội.

Số lượng các chủ đề đã triển khai trong 5 năm qua khá lớn: 28 chủ đề với hơn 300 bài viết. Nội dung các bài viết phản ánh trung thực quan điểm của các chuyên gia, trí thức, nhà khoa học thể hiện trong các hội thảo do LHHVN tổ chức. Bên cạnh đó, báo điện tử Đất Việt chủ động triển khai thêm các bài viết có nội dung phù hợp với các vấn đề được thảo luận tại diễn đàn, điển hình như việc triển khai diễn đàn về đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam.

Báo Đất Việt cũng chủ động triển khai thêm nhiều chủ đề khác bám sát nhịp thở của thời sự, liên quan tới những vấn đề lớn khác được giới trí thức và người dân quan tâm như: vấn đề phòng chống tham nhũng nhìn từ việc kê khai tài sản; góp ý cho sự phát triển bền vững của ĐBSCL; nhìn thẳng vào chỉ tiêu tăng trưởng GDP; vấn đề tích tụ ruộng đất; bất cập từ các dự án BOT; đánh giá lại dự án bauxite Tây Nguyên; quan điểm về các đại dự án đã và sắp triển khai như dự án Metro TP.HCM, dự án sân bay Long Thành, vấn đề bảo tồn bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng; bảo tồn di sản thiên nhiên thế giới ở Quảng Bình...

Với mỗi chủ đề được triển khai, nội dung quan trọng nhất là tập hợp ý kiến tâm huyết của các nhà khoa học, trí thức góp ý xây dựng, đưa ra các giải pháp tháo gỡ vấn đề trên cơ sở khoa học, với ý thức xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách phù hợp và bắt rễ bền chắc trong cuộc sống. Đóng góp của độc giả thông qua comment - tính tương tác - lợi thế cơ bản của báo điện tử- không chỉ xuất hiện dưới mỗi bài viết thể hiện quan điểm mà còn được Báo Đất Việt tổng hợp lại, chuyển lên LHHVN và các địa chỉ có trách nhiệm.

Minh Thái

Thứ Năm, 24/12/2020 14:08

Sự Kiện