Chuyên gia Hà Lan:Hạn chót để ĐBSCL khắc phục xâm nhập mặn

Chuyên gia Hà Lan:Hạn chót để ĐBSCL khắc phục xâm nhập mặn


Sự Kiện