Vùng áp thấp trên biển mạnh thành áp thấp nhiệt đới

Vùng áp thấp trên biển mạnh thành áp thấp nhiệt đới

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện