Nắng nóng “tấn công” phía Tây Bắc Bộ

Nắng nóng “tấn công” phía Tây Bắc Bộ

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện