Đầu năm 2022, Việt Nam có nhà máy vaccine ngừa Covid-19?

Đầu năm 2022, Việt Nam có nhà máy vaccine ngừa Covid-19?


Sự Kiện