Nga có đưa được trạm vũ trụ mới vào quỹ đạo?

Nga có đưa được trạm vũ trụ mới vào quỹ đạo?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện